Vreugdeschoten

Het is toegelaten om vreugdeschoten af te vuren mits voorafgaandelijke vergunning door de burgemeester.

De aanvraag tot het afvuren van vreugdeschoten dient minstens 14 dagen voorafgaand aan de voorgenomen datum te worden ingediend via  het digitale aanvraagformulier.

Het afvuren van vreugdeschoten mag slechts tussen 08.00 uur en 22.00 uur en mag niet langer dan 30 minuten duren. De burgemeester vermeldt in de vergunning het startuur en kan in de vergunning bijkomende voorwaarden opleggen.

Digitaal loket