Vormingssubsidies voor de jeugd

Deze vormingssubsidie wordt verleend aan jongeren die een vorming jeugdwerk volgen, maar geen deel uitmaken van een erkende jeugdvereniging en de opleiding dus uit eigen initiatief volgen.

Het doel van deze subsidie is het bevorderen van de kwaliteit van de begeleiding van het jeugdwerk.

Alle voorwaarden, de berekening van de subsidie en het bijhorende aanvraagformulier kunt u in bijlage terugvinden.

Gerelateerde items