Voorlopig rijbewijs

Update

Vraag je voorlopig rijbewijs voortaan online aan.

Voorlopig rijbewijs - geldig voor 36 maanden (met begeleider) - bankkaartmodel

Voor wie?

 • Vooraf: theoretisch examen afleggen (ten vroegste vanaf de 17e verjaardag)(nieuwe richtlijnen ivm examen te vinden op www.rijbewijzer.be)
 • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar
 • Geldigheid: 36 maanden.
 • Begeleider(s): Maximum 2 begeleiders (moeten vermeld worden achteraan op het voorlopig rijbewijs)
 • Begeleider(s) moet ook tekenen op het aanvraagformulier.
 • Indien één of beide begeleider(s) gedomicilieerd zijn in een andere gemeente, moet het aanvraagformulier eerst geverifieerd en ondertekend worden door deze gemeente(n)
 • Stage: minimum 3 maanden (voor het rijbewijs B negen maanden)
 • Nieuwe richtlijnen voor het voorlopig rijbewijs B én geldig sinds 01 oktober 2017 te vinden op www.rijbewijzer.be

De begeleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.
 • sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen
 • niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht tot sturen
 • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen een jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. 
 • dit laatste verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers op pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner.

Wat kost het?

€25

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, ondertekend aanvraagformulier (vooraan en achteraan) (begeleider(s) moet(en) ook tekenen op het aanvraagformulier

Wat zijn de stappen?

De 3e werkdag na de aanvraag en afgifte van de nodige documenten kan het voorlopig rijbewijs afgehaald worden

Voorlopig rijbewijs - geldig voor 18 maanden (zonder begeleider) - bankkaartmodel 

Voor wie?

 • Vooraf: theoretisch examen afleggen (maximum 3 jaar oud) en 20 uren praktische lessen volgen
 • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
 • Geldigheid: 18 maanden.
 • Stage: minimum 3 maanden. (Voor het rijbewijs B negen maanden.)
 • Nieuwe richtlijnen voor het voorlopig rijbewijs B én geldig vanaf 01 oktober 2017 te vinden op www.rijbewijzer.be

Wat kost het?

€25

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, ondertekend aanvraagformulier (vooraan en achteraan)

Wat zijn de stappen?

De 3e werkdag na de aanvraag en afgifte van de nodige documenten kan het voorlopig rijbewijs afgehaald worden