Voorbereidende nutswerken Doomkerke

In het kader van de wegenis- en rioleringswerken in Doomkerke (uitvoering voorzien in 2022), dienen er voorafgaand aanpassingen te gebeuren aan de nutsleidingen (elektriciteit, gas, water, …).  Deze werken worden voorzien vanaf de week van 17 mei tot half oktober en situeren zich hoofdzakelijk in de voetpadzone/wegberm. Om doorgaand verkeer te weren zal in de Brandstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden. Omleiding wordt voorzien via de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg. Bewoners worden door de aannemer/nutsmaatschappij verwittigd wanneer er ter hoogte van de woning gewerkt wordt, en de mogelijke hinder.

De voorziene start van de werken werd gewijzigd naar 27 mei 2021!

De Lijn

Door de nutswerken in de Brandstraat is het niet mogelijk voor lijnbus 21 om de Brandstraat te bedienen. De bus zal omrijden via Bruggesteenweg en Wingenesteenweg.

  • Halte Kerk Doomkerke wordt vervangen door een tijdelijke halte ter hoogte van het kruispunt Bruggesteenweg/Brandstraat.
  • Halte Haantje (ter hoogte van de Haantjesstraat) wordt niet bediend.

Deze omleiding geldt tot het einde van de werken (vermoedelijk eind september).

Gepubliceerd opdinsdag 4 mei 2021 om 10:45