Voor- en naschoolse opvang lagere scholen

Het gemeentebestuur ondersteunt de lagere scholen bij de organisatie van voor- en naschoolse opvang. De lagere scholen ontvangen hiertoe jaarlijks een subsidie van €25.000. 

Meer info over deze opvangmogelijkheden vindt u op de website van de scholen De Kiem en De Linde.