Volksspelen

Voorwaarden

Gebruikers

Het gebruik van de gemeentelijke volksspelen wordt gratis toegestaan aan deze gebruikers, voor niet-commerciële doeleinden:

 • Categorie A: Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, OCMW, adviesraden, gemeentelijke openbare instellingen, onderwijsinstellingen uit de gemeente, politieke fracties uit de gemeenteraad (binnen de politieke context = niet publieke fractievergaderingen, lezingen voor eigen leden,...), Politie Wijkdienst Ruiselede.
 • Categorie B: Ruiseleedse erkende en gedeeltelijk erkende verenigingen voor een activiteit die kadert binnen hun werking. Overheidsinstellingen, politiediensten, provinciale diensten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politieke fracties buiten de gemeenteraad (binnen de politieke context= niet publieke fractievergaderingen, lezingen voor eigen leden,...).
 • Categorie C: Particulieren woonachtig te Ruiselede en niet-erkende Ruiseleedse verenigingen.
 • Categorie D: Bedrijven en privé-instellingen gevestigd in Ruiselede.

Het College van Burgemeester en Schepenen/de gemeentelijke administratie (Sportdienst) kan een aanvraag van deze categorieën verwerpen op basis van argumenten van organisatorische of praktische aard. Een gemotiveerde weigering zal in dit geval aan de aanvrager worden meegedeeld.

Het gebruik van de gemeentelijke volksspelen wordt niet toegestaan aan deze gebruikers:

 • Categorie E: Bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren van buiten Ruiselede.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een gemotiveerde afwijking op het gebruik van gemeentelijke toestaan aan de categorie E.

Reservaties

De reservatie van gemeentelijke volksspelen gebeurt via het digitale formulier www.ruiselede.be/aanvraagformulier-volksspelen . De Sportdienst handelt vervolgens de aanvraag af.

De reservatie van gemeentelijke volksspelen dient te gebeuren ten laatste een week voor het doorgaan van de activiteit.

De volksspelen worden door de Technische Dienst ter plaatste gebracht, bij een aanvraag door de categorie A en dit volgens de wensen van de aanvrager en de mogelijkheden binnen de planning van de dienst.

De categorieën B, C en D halen de volksspelen op bij de gemeentelijke Sportdienst, Sporthal, Tielstraat 46a en dit na afspraak via sport@ruiselede.be of 051 68 73 73. De gebruiker staat zelf in voor het vervoer van de volksspelen. Dit dient te gebeuren in een gesloten vervoersmiddel. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de afmetingen van de spelen, zoals vermeld in de infofiches.

Aanbod

 • sjoelbak
 • tafelhockey
 • tafelkegelspel
 • pietjesbak
 • shove ha' penny
 • reuze domino
 • reuze jenga
 • toptafel
 • tonspel
 • ringspel
 • mannetjesspel
 • rekkertrekker
 • vogelpik

Digitaal loket

Gerelateerde items