Vogelschrikkannonen inzetten

Wie een vogelschrikkanon inzet, is gebonden aan een aantal regels. De reglementering zoekt een evenwicht tussen het zo efficiënt mogelijk voorkomen van wild- en vogelschade enerzijds en de leefbaarheid van de buurt anderzijds.

Voorwaarden

In de algemene politieverordening voor de zone Regio Tielt zijn volgende specifieke voorwaarden opgenomen:

  • Vogelschrikkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied, 100 meter van een woning vreemd aan de landbouwuitbating en 50 meter van de openbare weg.
  • Het gebruik van vogelschrikkanonnen is bovendien enkel toegestaan als op hetzelfde perceel op hetzelfde tijdstip geluidsarme en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden worden toegepast.
  • Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen is verboden tussen 22 en 6 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. De opening van het kanon moet altijd weggedraaid zijn van een woongebied, een bewoonbare woning en de openbare weg.
  • Op ieder vogelschrikkanon moeten naam en adres van de gebruiker staan.