Advies vogelgriep

De voorbije weken werd in onze omringende landen een versterkte uitbraak van het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het virus circuleert al sinds het najaar in West-Europa, maar in het broedseizoen lijkt de besmetting fors toe te nemen. Zowel voor de kust van Frankrijk als Nederland sterven er duizenden vogels: het gaat voornamelijk om populaties grote sternen, aalscholvers en Jan-van-genten.

Ook in onze kuststreek slaat het virus nu toe. Er sterven grote aantallen zeevogels. Vooral grote sternen-populaties lijken het hardst onder de ziekte te lijden, omdat ze gevoelig zijn voor het nu circulerende vogelvirus maar ook omdat ze op korte afstand van elkaar broeden en de besmettingsgraad hierdoor groter is. Ook zijn er besmettingen bij kok- en zilvermeeuwen vastgesteld. 

Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen. De kans op humane besmetting is bijzonder klein. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos volgt samen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de situatie op de voet op.

Dode/zieke vogel gevonden?

 • Vindt u een dode/zieke vogel in een kustgemeente:
  • Raak de vogel niet aan
  • Bel de influenzalijn 0800 99 777 (weekdagen tussen 8u30 en 16u30, weekends 24u/24).
  • Op werkdagen na 16u30 kan u voor het melden van een zieke of dode vogel terecht bij de gemeente
 • Vindt u een dode/zieke vogel in de rest van West-Vlaanderen:

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden, …) zorgen best  voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dit kunnen ze doen door:

 • Het pluimvee op te hokken of af te schermen  door middel van netten ( is sinds 15 mei 2022 niet meer verplicht maar wordt nog steeds aangeraden)
 • Het pluimvee binnen te voederen  ( is nog steeds verplicht)
 • Het drenken van pluimvee mag sinds 15 mei terug buiten gebeuren maar ook hier is het aan te raden van dit nog binnen of onder netten te doen

Richtlijnen naar hondenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten. Honden moeten zeker niet binnen blijven maar het is wel aangeraden om de honden aan de leiband uit te laten zodat ze geen dode besmette kadavers zouden aanvreten of opeten.

Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

De kans op humane besmetting is bijzonder klein. Uit voorzorg vragen we toch om geen dode of zieke vogels aan te raken. Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen.

Gepubliceerd opmaandag 20 jun 2022 om 11:45