Verzoekschrift en gemotiveerde nota

Kort na de fusieaankondiging gaven enkele Ruiseledenaren aan dat ze voor deze beslissing een volksraadpleging wilden organiseren. Er werd door hen een verzoekschrift ingediend samen met een gemotiveerde nota. Dit verzoek werd ondersteund door 1437 handtekeningen van inwoners en voldeed zo aan de minimale voorwaarden om een gemeentelijke volksraadpleging te houden.

Gemotiveerde nota initiatiefnemers

In de gemotiveerde nota werd het volgende gesteld door de initiatiefnemers:

Volgend op de intentie van onze gemeente Ruiselede om op 1 januari 2025 met de gemeente Wingene te fusioneren (bron: diverse media d.d. 25/04/2022 + latere data/infoblad Gemeente Ruiselede zomer 2022), wens ik als bewoner van de gemeente Ruiselede het initiatief tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging m.b.t. deze gemeentelijke beslissingen (onderwerp van ons zuiver gemeentelijk belang). Conform alle geldende wetgevingen ter zake, zend ik u hierbij nogmaals de petitielijst (model 1b) en het verzoekschrift (model 1a) toe om dit initiatief te staven, samen met deze gemotiveerde nota. De vraag waarop de voorgenomen volksraadpleging betrekking heeft, luidt: "Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?".