Verschillen met een gewone verkiezingsdag?

Een volksraadpleging heeft veel gelijkenissen met hoe een gewone verkiezingsdag verloopt, maar er zijn toch een aantal belangrijke verschillen.

  • Om te beginnen kan iedereen die op de dag van de volksraadpleging 16 jaar is of ouder al gaan stemmen. Bij gewone verkiezingen is dat vanaf 18 jaar.
  • Daartegenover is er geen opkomstplicht, gaan stemmen is dus geen verplichting.
  • Belangrijk is ook dat het aantal stemmen pas geteld wordt wanneer 20% van het aantal inwoners gaat stemmen. Dat totaal aantal inwoners wordt bepaald op de dag dat de kieslijsten worden vastgesteld (28 oktober 2022).
  • Het aantal kiesbureaus is kleiner. Hierdoor bestaat de kans dat je niet kan gaan stemmen in het stembureau waar je bij vorige verkiezingen langs ging.
  • Tot slot geldt ook dat het resultaat niet bindend is.