Ophokplicht versoepeld vanaf 6 april

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwde eind oktober al voor het vogelgriepvirus. In het vogelopvangcentrum in Oostende werden op 13 november de eerste besmettingen van het virus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom kwamen er maatregelen voor alle particulieren (naast de reeds bestaande maatregelen voor professionele bedrijven) die pluimvee en/of vogels houden in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Dit met ingang van 15 november 2020. De ophokplicht over het hele grondgebied gold voor alle pluimvee behalve voor loopvogels.

Meer info over het vogelgriepvirus vind je op de website van het voedselagentschap.

Maatregelen vanaf 15 november 2020:  

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Versoepelingen 20 februari 2021

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20.02.2021 opnieuw toegestaan:

  • het opleiden/trainen van roofvogels;
  • het geven van demonstraties
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

Versoepelingen 6 april 2021

Vanaf dinsdag 6 april hoeven de dieren van particulieren niet meer opgehokt of afgeschermd te worden. Ze moeten wel nog binnen gevoederd worden, zodat er geen wilde vogels worden aangetrokken door het voer.