Verplichte ophokplicht voor alle pluimvee vanaf 15 november

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwde eind oktober al voor het vogelgriepvirus. In het vogelopvangcentrum in Oostende werden op 13 november de eerste besmettingen van het virus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom komen er maatregelen voor alle particulieren (naast de reeds bestaande maatregelen voor professionele bedrijven) die pluimvee en/of vogels houden in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Dit met ingang van 15 november 2020. De ophokplicht geldt voor alle pluimvee behalve voor loopvogels.

De voeder- en drinkbak moet binnen worden geplaatst of in de buitenren afgeschermd worden met netten indien dit niet mogelijk zou zijn.

Wie bij z'n dieren een verhoogde sterfte opmerkt of een ander ziektesymptoom, moet onmiddellijk de dierenarts contacteren. Wie in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, wordt verzocht dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Het is steeds aangeraden de vogels niet aan te raken om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

Meer info over het vogelgriepvirus vind je op de website van het voedselagentschap.

 

Vogelgriep: de verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft van kracht op het hele grondgebied! Deze maatregel blijft voor onbepaalde duur van kracht.

Kort overzicht van de maatregelen:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.