Verplichte ophokplicht voor alle pluimvee vanaf 15 november

Ook in ons land zijn de eerste besmettingen van vogelgriep vastgesteld.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarschuwde eind oktober al voor het vogelgriepvirus. In het vogelopvangcentrum in Oostende werden op 13 november de eerste besmettingen van het virus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Daarom komen er maatregelen voor alle particulieren (naast de reeds bestaande maatregelen voor professionele bedrijven) die pluimvee en/of vogels houden in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. Dit met ingang van 15 november 2020. De ophokplicht geldt voor alle pluimvee behalve voor loopvogels.

De voeder- en drinkbak moet binnen worden geplaatst of in de buitenren afgeschermd worden met netten indien dit niet mogelijk zou zijn.

Wie bij z'n dieren een verhoogde sterfte opmerkt of een ander ziektesymptoom, moet onmiddellijk de dierenarts contacteren. Wie in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, wordt verzocht dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Het is steeds aangeraden de vogels niet aan te raken om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

 

Meer info over het vogelgriepvirus vind je op de website van het voedselagentschap.