Vernieuwing kleedkamers sportcentrum

In 2024 wordt een vernieuwing van de kleedruimtes van het gemeentelijke sportcentrum gerealiseerd. Deze werken zullen ongetwijfeld hinder met zich meebrengen. Op deze pagina kan u alle info over dit project vinden.

Wat

De volledige voorzijde van het sportcentrum (kant parking) wordt heraangelegd. Er worden hierbij 8 kleedkamers gerealiseerd en de inkom en burelen komen op één toegangspunt, zijnde de huidige inkom van Zaal Sport en Spel.

Waar

De werfzone zal een groot deel van de parking in beslag nemen. De normale toegang tot het sportcentrum zal afgesloten zijn. Ook de inkom van zaal Sport en Spel zal langs de voorzijde niet meer toegankelijk zijn.

In bijlage kan u een plan vinden.

Timing

Vanaf april 2023 starten de verbouwingswerken. Deze zullen om en bij de 12 maanden in beslag nemen. Vanaf half april, zal na afkoppeling van enkele technieken gestart worden met de afbraakwerken.

 • De kleine vergaderzaal (28) verdwijnt en is niet meer reserveerbaar.
 • Het kooklokaal (36) zal dienst doen als tijdelijk onderkomen voor sportdienst (en opslagruimte). Deze ruimte is niet meer reserveerbaar tot na afloop van de werkzaamheden.
 • De spiegelzaal (37) zal beperkt gebruikt kunnen worden tot na afloop van de werkzaamheden (in overleg met de sportdienst).

NIEUWS VERBOUWINGSWERKEN SPORTCENTRUM 20/02/2024

Aan de gebruikers van zaal Sport & Spel:

Vanaf maandag 26 februari 2024 starten werken in de inkom van zaal Sport & Spel. Hierdoor zal de inkom volledig afgesloten zijn. De toegang tot de zaal zal enkel via de buitendeur van de keuken mogelijk zijn. De toiletten zullen nog steeds bereikbaar zijn voor gebruikers van zaal Sport & Spel.

Aan de gebruikers van de sporthal:

Voor andere gebruikers (sporters) zullen deze toiletten niet meer bereikbaar zijn. Sporters zullen gebruik kunnen maken van een tijdelijke toiletwagen ter hoogte van het terras van de cafetaria.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen.

Wegwijs

 • De huidige inkom van het sportcentrum zal afgesloten zijn en verhuist gedurende de werkzaamheden naar de achterzijde (via de spiegelzaal (lokaal 37) of via de cafetaria indien open).
 • Ook de huidige inkom van Zaal Sport en Spel zal langs de voorzijde niet meer toegankelijk zijn. De zaal zal toegankelijk zijn via de achterzijde of via de keukendeur.
 • De bestaande kleedkamers zullen niet beschikbaar zijn gedurende de werken.
 • Er komen wel tijdelijke kleedkamerunits met douches aan de achterzijde van zaal Sport en Spel.
 • De parking voorzijde sporthal zal grotendeels werfzone zijn.
 • Er wordt een doorgang voorzien voor wandelaars en fietsers – autoverkeer zal hier niet meer mogelijk zijn.
 • De jeugdlokalen en jeugdhuis Jester blijven bereikbaar.
 • Het AED-toestel hangt gedurende de werkzaamheden in de inkom van zaal Sport en Spel.

Tijdelijke kleedkamerunits

 • Voor het gebruik van de kleedkamerunits, neemt u best contact op met de sportdienst
 • Er zijn geen uitleensleutels beschikbaar om de units af te sluiten tijdens uw gebruik
 • Er zijn drie kleedkamers en twee douche-units beschikbaar
 • De douche-unit beschikt over vijf douchekabines

Speelpleinwerking Maboe

 • De ingang van de speelpleinwerking loopt via de achterzijde van het sportcentrum
 • Parkeren doet u best ter hoogte van de voetbalterreinen (kant doelen)
 • Een plan vindt u in bijlage