Verkiezingen 2024: kort

Datum: zondag 9 juni 2024

 • Wat:
  • Vlaanderen - Gewest- en gemeenschapsparlement
  • Federaal - Kamer van volksvertegenwoordigers
  • Europa - Europees Parlement
 • Stemrecht/stemplicht: de stemming is verplicht en geheim. Je wordt tot de stemming uitgenodigd d.m.v. een papieren oproepingsbrief. In Ruiselede zullen stemgerechtigden ook een digitale oproepingsbrief ontvangen via Mijn Burgerprofiel. Wie zijn originele brief niet ontvangen of verloren heeft, kan die digitale versie afdrukken en die meebrengen naar het stemlokaal. Je kan de digitale brief ook op het scherm van een smartphone tonen aan de leden van het stembureau. Je krijgt dan geen stempel om aan te tonen dat je gestemd hebt, maar het stembureau zal op de aanstiplijst wel aanduiden dat je gestemd hebt. Je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont.
 • Wie: Meer info
 • Volmacht: Meer info

Datum: zondag 13 oktober 2024

 • Wat: 
  • Provincie West-Vlaanderen - Provincieraad
  • Gemeente Ruiselede/Wingene - Gemeente- en OCMW-raad
 • Stemrecht/stemplicht: stemrecht
  • Kiezers zijn bij de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 niet meer verplicht om te gaan stemmen. De oproepingsbrief wordt dus een uitnodigingsbrief: je wordt niet meer verplicht, maar uitgenodigd om te gaan stemmen. Kiezers worden uitgenodigd met een papieren uitnodigingsbrief. Sommige gemeenten verzenden daarnaast digitale uitnodigingsbrieven.
 • Wie: Meer info
 • Volmacht: Meer info
  • In Ruiselede zullen de kiezers ook een digitale uitnodigingsbrief ontvangen. Wie zijn originele uitnodigingsbrief niet ontvangen of verloren heeft, kan die digitale uitnodigingsbrief afdrukken en die meebrengen naar het stemlokaal. Je kan de digitale uitnodigingsbrief ook op het scherm van een smartphone tonen aan de leden van het stembureau. Je krijgt dan geen stempel om aan te tonen dat je gestemd hebt, maar het stembureau zal op de aanstiplijst wel aanduiden dat je gestemd hebt. Je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont.