Verantwoordelijk uitgever drukwerk

U bent verplicht om een verantwoordelijke uitgever (vu) te vermelden op alle drukwerk (affiches, flyers,...). Concreet vermeldt u de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever. Dit moet een meerderjarige inwoner van België zijn. U gebruikt het domicilieadres en niet het adres van de organisatie of vzw.

Vzw's moeten ook hun naam en maatschappelijke zetel vermelden.

U plaatst de vu onderaan of verticaal aan de zijkant (in kleine letters). 

 

Uit het strafwetboek:

Art. 299 Hij die wetens meehelpt tot het uitgeven of verspreiden van enigerlei drukwerk, zonder dat daarin de ware naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker zijn vermeld, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen. 
De gevangenisstraf kan echter niet worden uitgesproken, wanneer het drukwerk dat zonder de vereiste vermeldingen is uitgegeven, deel uitmaakt van een uitgave waarvan de herkomst bekend is door hetgeen daarvan vroeger verschenen is.