Veiligheidscel

Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannnen definieert de rol en de verantwoordelijkheden van de gemeenten en provincies inzake noodplanning. Zo is elke gemeente en provincie belast met het installeren van een veiligheidscel, het aanduiden van een ambtenaar noodplanning, het identificeren en analyseren van de risico’s op het grondgebied, het uitwerken van nood- en interventieplannen (algemeen en bijzonder), het organiseren van oefeningen, het evalueren van oefeningen en reële noodsituaties en het informeren van de bevolking.

Greet De RooBurgemeester - Voorzitter
Cherly SteyaertAmbtenaar noodplanning
Eddy De CramerBrandweer Kpt. - vertegenwoordiger D1
Johan Lambrechtvertegenwoordiger D2
Luc Verbeurepolitiecommissaris - vertegenwoordiger D3
Gino Van den Bosschepolitie wijk Ruiselede - vertegenwoordiger D3
Johan BoydensMaj. civiele bescherming - vertegenwoordiger D4
Raffaella Delloinformatieambtenaar - vertegenwoordiger D5
Barbara BourdeauAdviseur NIP PZ RIHO