Veilig attesten verkrijgen via 'Mijn Burgerprofiel'

Volgende attesten kan je momenteel via 'Mijn Burgerprofiel' aanvragen:

  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van leven
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • Attest van Belgisch kiezer
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister

Om deze attesten aan te vragen heeft u uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pin-code nodig. Het is ook mogelijk om u aan te melden via 'its me'.

Andere akten en attesten

Staat de akte die u zoekt niet in de lijst? Neem dan een kijkje in het Digitaal Loket op www.ruiselede.be. 

Lukt het u niet om specifieke attesten via 'Mijn Burgerprofiel' of het Digitaal Loket te bekomen, neem dan contact op met de Dienst Bevolking: bevolking@ruiselede.be of 051 70 84 06.