Vastgoedinformatie/notariële inlichtingen

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie bestaat uit drie attesten:

 • een uittreksel van het vergunningenregister
 • een uittreksel van het plannenregister
 • een document stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest.

Voor wie? 

Particuliere verkopers van vastgoed, notaris- en immokantoren.

Procedure

Vanaf 1 februari 2024 dienen alle aanvragen tot het verkrijgen van vastgoedinformatie te verlopen via het Vastgoedinformatieplatform (VIP): https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

 • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamsewebportaal
 • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: u kan een aanvraag doen via Mijn Burgerprofiel of via het Vlaams webportaal

Prijs

60 euro per aanvraag (gemeentelijke retributie) + platformretributie (36,5 euro per perceel).

Een aanvrager dient slechts éénmaal de gemeentelijke retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

 • (i) De percelen aangrenzend zijn
 • (ii) De percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen
 • (iii) Er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn)

Afhandeling

Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest vanuit het VIP-platform digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

De factuur wordt eveneens vanuit het VIP-platform nagestuurd.

Let op!

 • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
 • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via benjamin.verstringe@ruiselede.be.