Vastgoedinformatie/notariële inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform is een platform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Gemeente Ruiselede neemt vanaf 3 mei 2023 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken.

U bent vastgoedmakelaar of notaris

Voor u als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf startdatum toch op de oude manier bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

U kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

U bent burger

Voor burgers is het momenteel nog niet mogelijk om aanvragen te doen via het Vastgoedinformatieplatform. Vanaf 1 januari 2024 zal dit wel het geval zijn en zal u via de burgerkanalen (Woningpas, Mijn Burgerprofiel) een aanvraag kunnen starten voor percelen waarvan u eigenaar bent.

In tussentijd kan u uw aanvraag nog steeds aanvragen via vastgoedinfo@ruiselede.be .

Voorwaarden en kosten

Een aanvraag gebeurt per perceel of per groep van 5 aan elkaar palende percelen waarvan er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).  

Het retributiebedrag bedraagt 60€ per perceel of per groep van 5 percelen die voldoet aan bovenstaande voorwaarde.