Nieuws over het nieuwe Vaccinatiecentrum Tielt Noord

De hogere federale en regionale overheden hebben de vaccinatiecentra gevraagd om langer open te blijven dan voorzien, alvast tot en met eind dit jaar met nog een eventuele bijkomende verlenging naar volgend jaar. Deze onverwachte verlenging - in combinatie met het gegeven dat de Europahal vanaf eind oktober weer helemaal wordt ingeschreven binnen de beschikbare Tieltse socio-culturele infrastructuur - maakt dat diende uitgekeken en uitgeweken naar een alternatieve locatie. Die is inmiddels gevonden.

Achtergrond

De gevraagde verlenging is eigenlijk al de tweede. Initieel zou het vaccinatietraject zijn afgewerkt uiterlijk tegen het einde van de zomer. Toen kwam echter de beslissing om een derde prik te voorzien voor de 85’-ers en de zgn. ‘immuungecompromitteerden’. Die beslissing noopte de vaccinatiecentra om alvast open te blijven tot en met grosso modo 15 oktober.

In Vaccinatiecentrum Europahal Tielt is de allerlaatste prik gezet vorige woensdag 13 oktober. Alle 85+’-ers en immuungecompromitteerden kregen er nog hun derde prik mee. Nu ook de 65’-ers nog hun 3de prik moeten krijgen vόόr Kerstmis, de overheid de optie voor een ruimere bijkomende vaccinatie vanaf 2022 nog achter de hand houdt én de Europahal niet langer beschikbaar kon worden gesteld, diende de zoektocht aangevat naar een alternatieve locatie voor een doorstart van Vaccinatiecentrum Tielt.

Binnen Eerstelijnszone RITS is bepaald dat zowel vaccinatiecentrum Tielt als Izegem blijven bestaan, om de betrokken partnergemeenten zo goed als mogelijk te kunnen blijven bedienen.

Omwille van de centrale ligging van Tielt binnen ons vaccinatiegebied, is samen met de  partnergemeenten (Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede & Wingene), ELZ Rits en Midwest afgesproken dat Tielt idealiter de meest aangewezen vestigingsplaats zou blijven.

Nieuwe locatie en benaming

Het stadsbestuur kwam uiteindelijk uit bij de vroegere toonzaal van Van Hulle Bouwcentrum, op het industrieterrein Tielt Noord. Het vaccinatiecentrum vindt onderdak in de Galgenveldstraat 16 en krijgt als nieuwe benaming Vaccinatiecentrum Tielt Noord mee. Op die manier wordt mogelijke verwarring vermeden en wordt tegelijk duidelijk gemaakt dat het doek is gevallen over de Europahal als vaccinatiecentrum en is er een geografische verwijzing naar onze nieuwe prikstek.  

De nieuwe locatie is logistiek prima geschikt om een vaccinatiecentrum te herbergen. De vroegere toonzaal biedt ruimte voor voldoende vaccinatieloketten, heeft een aparte in- en uitgang en in het kantoorgedeelte kan de apotheek, stockageruimte, EHBO en coördinatie van het centrum worden ondergebracht. Ook de observatiezone na vaccinatie en de checkoutbalie zullen daar zijn voorzien. Er is ook voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving.

De eigenlijke vaccinatie-doorloop zal licht worden gewijzigd. Er wordt gewerkt met 2 wachtzones van waaruit men dan kan doorstromen naar een 7-tal zgn. ‘vaccinatieloketten’; dat zijn compartimenten waar de prik wordt gezet. We stappen dus af van de vaccinatielijnen.

Vervolgstappen

Eind vorige week is gestart met de ontmanteling van de vaccinatie-inrichting binnen de Europahal. Die wordt gedeeltelijk gerecupereerd en opnieuw opgebouwd in Tielt Noord, mits een aantal aanpassingen.

Doel is om op 10 november een eerste volwaardige priksessie te houden op de nieuwe site en dan vanaf maandag 15 november voluit te gaan vaccineren.

De eerste uitnodigingen worden in principe verstuurd in de week van 25 oktober, i.e. een tweetal weken op voorhand, als vanouds.