Vaccinatiecentrum Tielt Noord

Voor alle vragen over het vaccinatiecentrum in Tielt kan je ook terecht op een overkoepelende website.

Vaccinatiecentrum Tielt

Je vindt er alle mogelijke info omtrent de vaccinatiecampagne: van oproepingsbrief over mobiliteit en bereikbaarheid tot veelgestelde vragen.

Graag roepen we op om het vaccinatiecentrum NIET zelf te contacteren om je prik vast te leggen: de uitnodigingen volgen immers automatisch, je hoeft zelf niets te doen. Op de website staat een indicatieve timing van wie wanneer ongeveer aan de beurt komt.