Vaccinatiecentrum Tielt: stand van zaken

Beslissing 15 januari

Op 15 januari beslisten de burgemeesters van de regio Midwest om in samenwerking met de eerstelijnszones drie vaccinatiecentra uit te bouwen.
Inwoners van Ruiselede zullen terecht kunnen in de Tieltse Europahal (Generaal Maczekplein 5, 8700 Tielt).
Midden januari werd gestart met de logistieke opbouw om de Europahal om te vormen tot een vaccinatiecentrum. De inrichting gebeurde uiteraard geheel conform de Vlaamse richtlijnen.

VC Tielt is er klaar voor - 12 februari!

De logistieke inrichting van Vaccinatiecentrum Europahal Tielt was op 12 februari nagenoeg afgerond. Elke volwassen inwoner van partnergemeenten Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene kan er zich in de loop van de komende maanden laten vaccineren tegen het coronavirus. Er zijn vier vaccinatielijnen voorzien, elk met een eigen cijfer, kleurcode en looplijnen. Veiligheid en duidelijkheid staan voorop!  Bekijk hier alvast de eerste foto's.

Geslaagde eerste test in vaccinatiecentrum - 12 februari

Om de inrichting en doorloop van het vaccinatiecentrum grondig uit te testen, werd op vrijdagnamiddag 12 februari een zogenaamde ‘dry run’ georganiseerd, waarbij een vaccinatiesessie tot in de details is gesimuleerd. Daarbij werd niets aan het toeval overgelaten.

Opzet

Om een zo realistisch mogelijk scenario te benaderen, werden 40 vrijwilligers aangesproken om samen met een ‘dagploeg’ van het vaccinatiecentrum (medisch, administratief & logistiek personeel) de testsituatie mee gestalte te geven. Twee van de vier in Tielt voorziene vaccinatielijnen zijn daarvoor ingezet.
De vrijwilligers doorliepen de volledige procedure, gaande van de persoonlijke uitnodiging die zij thuis kregen om zich op een bepaald uur aan te bieden bij de Europahal tot en met het kwartiertje wachten na de eigenlijke prik.

Diverse profielen van te vaccineren mensen maakten deel uit van de testgroep (slechthorenden, anderstaligen …) en tal van specifieke te verwachten maar ook onverwachte situaties (administratieve of technische manco’s, gevaccineerden die zich onwel voelden en in de ehbo-post dienden ondergebracht…) werden zorgvuldig gesimuleerd. Ook de gebruikte software en achterliggende administratieve processen ondergingen een uitgebreide praktijktoets.

De toegankelijkheid van het centrum, de duidelijkheid van de aangebrachte signalisatie en de vlotte doorstroming doorheen het vaccinatietraject werden uitgebreid tegen het licht gehouden. Op die manier kon met zekerheid worden bepaald dat alles tot in de puntjes is voorbereid voor het moment waarop de vaccinactiecampagne ook echt begint te lopen.

Voornaamste conclusies

Zowel een uitgebreide nabespreking als de bevraging van de ‘gevaccineerde’ vrijwilligers wezen uit dat - op een aantal te verwachten en doorgaans eerder makkelijk bij te sturen euvels na - de volledige doorloop nagenoeg vlekkeloos is verlopen. De aandachtspunten zijn netjes opgelijst en worden in de komende week weggewerkt. Vaccinatiecentrum Tielt staat dan ook in de startblokken om de inwoners van alle betrokken partnergemeenten op een veilige en efficiënte manier te ontvangen.

Volgende stappen vaccinatieproces

In de eerstvolgende weken vinden in principe een aantal reële vaccinatiesessies plaats. De precieze inplanning daarvan hangt af van het beschikbare aantal vaccins. In een eerste fase komen mensen uit de zorgsector aan de beurt. In de komende 3 weken zou Vaccinatiecentrum Tielt 500 AstraZeneca vaccins krijgen aangeleverd.

De eerste 100 zou Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgen vanaf donderdag 18 februari; de dag daarna - vrijdag 19 februari - zouden die in ons vaccinatiecentrum worden toegediend. Voor de twee daaropvolgende weken (week van 22 februari en week van 1 maart) zijn telkens nog eens 200 vaccins aangekondigd.

Wanneer de zorgsector is afgewerkt, kan ook het ruimere publiek beginnen uitkijken naar het moment waarop zij worden uitgenodigd via brief, sms of mail. Pro memorie: 65-plussers en risicopatiënten komen dan eerst aan de beurt, gevolgd door mensen met een essentieel beroep. Daarna volgen dan de overige leeftijdsgroepen van de volwassen bevolking.

Wanneer precies hangt af van het type vaccin dat beschikbaar wordt gesteld en ook het uiteindelijke volume is sterk bepalend. Als het zover is, krijgt iedereen een persoonlijke uitnodiging om zich te laten vaccineren op een welbepaalde dag en tijdstip.

Webstek en callcenter

Momenteel wordt gewerkt aan een koepelwebsite waarop alle mogelijke informatie omtrent de vaccinatiecampagne en het eigenlijke vaccinatiecentrum wordt gecentraliseerd. Die zou begin maart live moeten gaan. Intussen is ook het aan het vaccinatiecentrum gelinkte callcenter in volle opbouw. Meer nieuws daaromtrent volgt.

Vaccinatiecentrum Tielt in de startblokken - 18 februari

Na de afwerking van de inrichting van het vaccinatiecentrum vorige week, werd intussen ook de buitenzijde van het gebouw onder handen genomen. Vanaf nu 18 februari kan je ook aan de buitenzijde duidelijk zien dat de Europahal omgevormd is tot Vaccinatiecentrum Tielt.
Het vaccinatieteam staat in de startblokken en kan snel schakelen van zodra de vaccins ruim beschikbaar worden. Op vrijdag 19 februari worden in Tielt alvast de eerste 150 prikken gegeven aan zorgmedewerkers (huisartsen, thuisverplegers, …).