Uitleenmateriaal

Voorwaarden

Gebruikers

Het gebruik van gemeentelijke uitleenmaterialen wordt gratis toegestaan aan deze gebruikers:

  • Categorie A: Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, OCMW, adviesraden, gemeentelijke openbare instellingen, onderwijsinstellingen uit de gemeente, politieke fracties uit de gemeenteraad (binnen de politieke context = niet publieke fractievergaderingen, lezingen voor eigen leden,...), Politie Wijkdienst Ruiselede.
  • Categorie B: Ruiseleedse erkende en gedeeltelijk erkende verenigingen voor een activiteit die kadert binnen hun werking. Overheidsinstellingen, politiediensten, provinciale diensten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politieke fracties buiten de gemeenteraad (binnen de politieke context= niet publieke fractievergaderingen, lezingen voor eigen leden,...).

Het Schepencollege/de gemeentelijke administratie (Dienst Onthaal) kan een aanvraag van de categorieën A en B verwerpen op basis van argumenten van organisatorische of praktische aard. Een gemotiveerde weigering zal in dit geval aan de aanvrager worden meegedeeld.

Het gebruik van gemeentelijke uitleenmaterialen wordt niet toegestaan aan deze gebruikers:

  • Categorie C: Particulieren woonachtig te Ruiselede en niet-erkende Ruiseleedse verenigingen.
  • Categorie D: Bedrijven en privé-instellingen gevestigd in Ruiselede.
  • Categorie E: Bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren van buiten Ruiselede.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een gemotiveerde afwijking op het gebruik van gemeentelijke uitleenmaterialen toestaan aan de categorieën C, D en E.

Reservatie

De reservatie van gemeentelijke uitleenmaterialen gebeurt via het digitale formulier www.ruiselede.be/uitleenmateriaal-verenigingen. De Dienst Onthaal en de Technische Dienst handelen vervolgens de aanvraag af.

De reservatie van gemeentelijke uitleenmaterialen dient te gebeuren ten laatste een week voor het doorgaan van de activiteit.

De uitleenmaterialen worden door de Technische Dienst ter plaatste gebracht, bij een aanvraag door de categorieën A en B en dit volgens de wensen van de aanvrager en de mogelijkheden binnen de planning van de dienst.

Bij het uitzonderlijk gebruik door de categorieën C, D of E  bepaalt het College van Burgemeester en Schepenen de lever- of afhaalvoorwaarden in overleg met de Technische Dienst.

Schade

Om gebruikers te stimuleren de nodige zorg te besteden aan de behandeling van de uitleenmaterialen, wordt een tarief aangerekend in geval voorwerpen door schade of verlies vervangen of hersteld dienen te worden.

Provinciale uitleendienst

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent heel wat audio-visueel en tentoonstellingsmateriaal uit aan 

  • onderwijs- en overheidsinstellingen
  • jeugd- en volwassen organisaties
  • feitelijke verenigingen en vzw’s
    die gevestigd zijn binnen de provincie West-Vlaanderen.
Commerciële organisaties, particulier gebruik, beroepsverenigingen en activiteiten met een commercieel doel of persoonlijk winstoogmerk komen niet in aanmerking.

Gerelateerde items