Uitleenmateriaal

Voorwaarden

Het gemeentebestuur stelt meubilair ter beschikking aan de Ruiseleedse verenigingen. Privépersonen kunnen geen gebruik maken van het materiaal. Wanneer u als particulier een gemeentelijke locatie reserveert, kan u het meubilair gebruiken dat bij de locatie hoort.

Het gereserveerde materiaal wordt op het evenementadres geleverd op de gevraagde dag en zo spoedig mogelijk na het gebruik terug opgehaald. Mogen we u vragen de gebruikte materialen te reinigen indien nodig en te stapelen zoals bij de levering. Doet u dit niet, of wordt er schade vastgesteld, dan wordt een vergoeding aangerekend. Ook aanvragen door een vereniging die naderhand voor privédoeleinden blijken gebruikt, dienen een schadevergoeding te betalen.

Materiaal aanvragen kan maximum 3 maanden op voorhand en tot 2 weken voor de leveringsdag persoonlijk bij de dienst onthaal of door het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen bij de bevoegde dienst. Uw aanvraag is pas definitief nadat u bevestiging kreeg. De gemeentelijke diensten hebben steeds voorrang om hun eigen materiaal te gebruiken. Bij dubbele aanvraag van materiaal door gelijkgestelde gebruikers, heeft de eerste aanvrager voorrang. Wanneer twee gebruikers op verschillende dagen van hetzelfde weekend wensen gebruik te maken van hetzelfde materiaal, dienen zij onderling af te spreken i.v.m. transport, timing en eventuele schadevergoeding van het meubilair. Het gemeentebestuur zal schade steeds verhalen op de eerste aanvrager van het materiaal.

Provinciale uitleendienst

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent heel wat audio-visueel en tentoonstellingsmateriaal uit aan 

  • onderwijs- en overheidsinstellingen
  • jeugd- en volwassen organisaties
  • feitelijke verenigingen en vzw’s
    die gevestigd zijn binnen de provincie West-Vlaanderen.
Commerciële organisaties, particulier gebruik, beroepsverenigingen en activiteiten met een commercieel doel of persoonlijk winstoogmerk komen niet in aanmerking.

 

Gerelateerde items