Tussenkomst in de betaling van Sabam en/of Billijke Vergoeding aan erkende jeugdverenigingen

Deze tussenkomst heeft tot doel fuiven, podiumkunsten en artistieke kunstuitingen, ingericht door erkende jeugdverenigingen, financieel te ondersteunen.

De tussenkomst bedraagt €200 per werkjaar per erkende jeugdvereniging.

Alle voorwaarden kunt u in bijlage terugvinden.

Gerelateerde items