Thuiszorgtoelage

Het is een verlenging van de reeds bestaande sociaal pedagogische toelage van de gemeente. Deze loopt t.e.m. de leeftijd van 24 jaar.

Voorwaarden:

  • De zorgbehoevende moet 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
  • De zorgverstrekker en de zorgbehoevende hebben dezelfde domicilie. Er wordt dus geen verwantschapsgraad als voorwaarde gesteld.
  • Voor echtgenoten onderling is er slechts één toelage per gezin mogelijk.
  • De zorgbehoevende heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 10 punten haalt in de schaal van zorgbehoevendheid:
    o voor 65 plussers: attest tegemoetkoming hulp aan bejaarden van de Vlaamse sociale bescherming;
    o voor - 65 jarigen: attest van de FOD tegemoetkomingen personen met een handicap.

Toelage:

  • € 240 jaarlijks / € 20 maandelijks.
  • € 120 / jaar indien de zorgbehoevende intern is in een instelling of dagelijks huiswaarts keert (behalve verblijf in WZC)

De toelage wordt steeds uitbetaald aan de zorgbehoevende op het einde van het jaar.

Let op: elk jaar moet u opnieuw uw aanvraag indienen!

 

U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden. Gelieve ook een kopie van uw attest te bezorgen.

Digitaal loket