Thuiszorgtoelage

Het is een verlenging van de reeds bestaande sociaal pedagogische toelage van de gemeente. Deze loopt t.e.m. de leeftijd van 24 jaar.

Vanaf 2022 zijn de voorwaarden voor de Thuiszorgtoelage gewijzigd.

Toekenningsvoorwaarden:

 • De zorgbehoevende die de aanvraag doet heeft een attest van de FOD dienst Personen met een Handicap van minstens 10 punten in de schaal van zorgbehoevendheid.
  • Attesten van onbepaalde duur worden bijgehouden door het Sociaal huis en moeten niet jaarlijks toegevoegd worden bij het aanvraagformulier.
  • Attesten van bepaalde duur dienen jaarlijks te worden bezorgd.
 • De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Ruiselede.
 • Het verblijfsadres is gelijk aan het domicilieadres:
  • Bij een definitieve opname in o.a. een Woon- en Zorgcentrum is er geen recht op de toelage.
  • Bij verblijvende in een instelling telt het verblijfsadres wanneer de zorgbehoevende minstens 2 nachten per week op dit adres slaapt. Attest van instelling dienst als bewijsstuk.
 • De aanvrager moet verzorgd worden door een niet-beroepsmatige zorgverstrekker (=mantelzorger).
 • De zorgbehoevende moet 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
 • Er is slecht één toelage per domicilieadres per jaar. Er kan zelf gekozen worden voor welke zorgbehoevende de toelage wordt aangevraagd en aan wie de toelage dus wordt uitbetaald. 

Bedrag van de toelage:

 • € 240 jaarlijks / € 20 maandelijks.

De volgende bewijsstukken dienen toegevoegd te worden:

 • Attest zorgbehoevendheid (verplicht)
 • Kopie van de bankkaart van de zorgbehoevende (verplicht)
 • Attest van de instelling (indien van toepassing)

De aanvraag moet bezorgd worden aan het OCMW voor 1 december van het lopende jaar. 

Zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger moeten de aanvraag ondertekenen. 

Meer informatie vindt u in het reglement. 

Digitaal loket