Terrassen horeca

Op 19 november 2020 keurde de Gemeenteraad een (nieuwe) politieverordening goed inzake het innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van horecaterrassen.

Het reglement bepaalt dat elke uitbater die een seizoensgebonden, niet-overdekt terras wenst te plaatsen op het openbaar domein hiertoe een aanvraag bij het gemeentebestuur dient in te dienen.

De vergunning wordt verleend voor de periode van 1 maart tot 1 november. Het terras dient op het einde van het terrasseizoen te worden verwijderd. Een permanent winterterras wordt niet toegelaten. 

Uitzonderingen - afzonderlijk aan te vragen door de betrokken uitbater(s):

  • Het College heeft het recht om in uitzonderlijke gevallen de vergunde termijn aan te passen (vervroegen of verlengen) of het volledige winterseizoen (2 november tot en met de laatste dag van februari) in de termijn op te nemen. 
  • Het College heeft het recht om in uitzonderlijke gevallen de plaatsing van de gehele of gedeeltelijke terrasconstructie voor een vooraf bepaalde periode toe te staan buiten de vergunde periode.
  • Het College heeft het recht om in uitzonderlijke gevallen en dit voor een vooraf bepaalde periode een terrasuitbreiding (bovenop wat eerder vergund was) toe te staan. vb. omwille van gezondheidsredenen of ter ondersteuning van een veilige uitbating.

Het terras mag enkel geplaatst worden voor de eigen horecazaak, tenzij de uitbater beschikt over een schriftelijke toelating van de aangelanden.

Elk terras dient een vrije breedte van minstens 1,5m te laten voor de vlotte doorgang van voetgangers, rolstoelgebruikers, ... .

Lees het volledige reglement hier goed na.

Het terrasreglement ging in voege op 1 december 2020. 

Een aanvraag indienen voor het plaatsen van een terras dient te gebeuren via het digitaal loket.