Subsidies sportverenigingen

Erkende sportverenigingen kunnen op heel wat ondersteuning vanwege het gemeentebestuur rekenen.

Basissubsidies

Erkende sportverenigingen komen hiervoor in aanmerking mits gemotiveerde brief aan het schepencollege, en na advies van de sportraad.

Werkingssubsidies

Erkende sportverenigingen met een actieve werking kunnen een werkingsdossier indienen bij de sportdienst. De subsidies worden berekend aan de hand van een puntenverdeelsysteem.

Bijzondere subsidies

Deze subsidie dient voor sportieve activiteiten met buitengewone uitstraling (nationale of internationale kampioenschappen, jubileumorganisaties, internationale meetings).

Impulssubsidie

Het gemeentebestuur zet het tijdelijke impulsbeleid van het decreet Sportbeleid verder. Dit beleid stimuleert en beloont het werken met gediplomeerde jeugdtrainers.