Subsidie voor duurzame projecten voor verenigingen

Aanvraag projectsubsidie vereniging

Gemeentelijke erkende verenigingen - andere dan de milieu- en natuurverenigingen - of milieuverenigingen in samenwerking met een gemeentelijk erkende vereniging die in de gemeente een initiatief (voordracht, infoavond, film ...) organiseren die als hoofddoelstelling de kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling verhogen, kunnen hiervoor subsidie ontvangen. 

Er kan hiervoor maximaal 1 project per jaar ingediend worden. 

Voorwaarden

  • minstens jaar erkend door het college van burgemeester en schepenen;
  • organiseren van een initiatief (voordracht, infoavond, film, ...) al dan niet in samenwerking met een milieuvereniging, met als hoofddoelstelling verhogen kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling;
  • initiatief gericht op minstens 20 deelnemers.

Subsidie

  • 50% van de kostprijs, met een maximum van € 250,00/project