subsidie voor beheer kleine landschapselementen

Aanvraagformulier subsidie voor beheer kleine landschapselementen 

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde. Daarom verleent de gemeente subsidie voor het beheer van hagen, heggen, houtkanten, knotbomen en veteraanbomen met een duidelijke link met het landschap en bestaande uit streekeigen soorten.

Ook voor de aanleg van kleine landschapselementen kan je genieten van een financiële tussenkomst. Die dekt in sommige gevallen zelfs de volledige kostprijs. Voor meer info kan je terecht bij het stadlandschap 't West-Vlaamse hart.

Voorwaarden

De subsidie kan enkel worden toegekend als voldaan is aan onderstaande beheervoorwaarden die samenhangen met de type beplanting:

 • Hagen: € 0,75/meter (1 keer per jaar)
  • minstens 50 meter lang, 1 meter hoog en 0,8 meter breed na het scheren
  • jaarlijks 1 keer scheren tussen 1 juli en 1 maart (meidoornhaag tussen 1 september en 1 maart)
  • binnen een straal van 2 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Heggen: € 1,50/meter (1 keer in 3 jaar)
  • minstens 50 meter lang, 1 meter hoog en 1 meter breed na het scheren
  • snoeien tot op een hoogte van 1-1,5 meter tussen 15 oktober en 1 maart
  • binnen een straal van 2 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Houtkanten: € 0,50/meter (1 keer in 5 jaar)
  • meerrijig, minstens 5 meter breed, 250 vierkante meter groot en maximum 10 meter breed
  • hakhout afzetten tot op 20-30 centimeter boven het maaiveld tussen 15 oktober en 1 maart
  • binnen een straal van 2 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Knotbomen: € 12,00/boom (1 keer in 5 jaar)
  • minstens 10 bomen in een rijbeplanting met een tussenafstand van minstens 4 meter
  • knotten tussen 15 november en 1 maart
  • gefaseerd knotten is aanbevolen
  • binnen een straal van 2 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Veteraanbomen: helft van de factuur, maximum € 250,00 (1 keer in 10 jaar)
  • komt enkel in aanmerking voor subsidie mits op basis van een door de gemeente goedgekeurde visuele boominspectie aangetoond wordt dat een behoudssnoei noodzakelijk is. Deze snoei is uit te voeren door een door de Vlaamse overheid erkende boomverzorger. Per eigenaar kan maar om de 10 jaar een aanvraag worden ingediend.
  • binnen een straal van 2 meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken

Uitzonderingen

De volgende beplantingen komen niet in aanmerking:

 • De beplanting in siertuinen.
 • De heraanplantingen die als voorwaarde zijn opgelegd in een kapmachtiging.
 • De (her)aanplantingen die opgelegd worden in het kader van een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld: groenschermen rond bedrijfsgebouwen.