Subsidies socio-culturele verenigingen

Erkende socio-culturele verenigingen kunnen op heel wat ondersteuning vanwege het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid rekenen.

Het totaalbedrag van te verdelen subsidies wordt jaarlijks verdeeld over drie werksoorten. Meer informatie vindt u in het subsidiereglement.

Basissubsidies

Erkende Ruiseleedse socio-culturele verenigingen, maar ook buitengemeentelijke organisaties kunnen een basissubsidie ontvangen. Deze subsidies worden bepaald en toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen gedurende de maand mei. Na de toekenning van de basissubsidies ontvangen de verenigingen een subsidieverklaring. Deze verklaring moet ingevuld worden door het bestuur van de vereniging en dient terugbezorgd te worden bij de Dienst Vrije Tijd. Op basis van de gegevens op deze verklaring kan de subsidie worden uitbetaald. Indien we deze verklaring niet ontvangen kunnen we de subsidie niet storten en beschikken we daarenboven niet over de nodige gegevens om later op het jaar eventuele werkingssubsidies (via puntensysteem) te betalen.

Zorg er dan ook voor dat u de subsidieverklaring die u in de loop van de maand mei of juni wordt toegestuurd, correct invult en terugbezorgt.

Werkingssubsidies

Alle (volledig) erkende Ruiseleedse socio-culturele verenigingen zijn lid van de Algemene Vergadering en kunnen beroep doen op werkingssubsidies. De verdeling van deze subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem. De concrete berekening is een taak van het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.

Alle socio-culturele verenigingen dienen vóór 15 oktober aanvraagformulieren in te dienen. Deze aanvraagformulieren worden bij voorkeur elektronisch ingediend. Daarnaast wordt echter ook een papieren dossier verwacht bestaande uit een geprinte versie van de formulieren samen met de nodige bewijsstukken (documenten die bewijzen dat de verenigingen in kwestie wel degelijk activiteiten organiseerde).  

Bijzondere subsidies

Organiseert u als vereniging of particulier een bijzonder cultureel initiatief en wil u hierbij graag de steun van het gemeentebestuur? Dien dan uw aanvraag in en wij bekijken welke ondersteuning we u al dan niet kunnen bieden of gaan na binnen welk subsidiereglement uw aanvraag het beste past. Bezorg ons een duidelijke omschrijving van uw plannen, project of activiteit en een schatting van de mogelijke kosten van dit project. 

Briefwisseling richt u aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8755 Ruiselede - mailen kan naar vrijetijd@ruiselede.be.