Steun & voorschotten

Een financiële steun kan maandelijks of éénmalig worden toegekend, wanneer uw financiële middelen onvoldoende zijn. 
Bijvoorbeeld om medische kosten te betalen, de huur te betalen, begrafeniskosten,... Financiële hulp is ook mogelijk via voorschotten, die volgens een afbetalingsplan moeten terugbetaald worden aan het OCMW.

Als u vb. recht heeft op een bepaalde uitkering zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte- en invaliditeitsuitkering, eindejaarstoelage, … maar nog enige tijd moet wachten op de uitbetaling ervan, kan het OCMW een voorschot op deze uitkering toekennen.

Alle hulpaanvragen voor een financiële steun of een voorschot worden bij de sociale dienst aangevraagd. De maatschappelijk assistente zal een sociaal - financieel onderzoek uitvoeren en zich baseren op een aantal wetten en regels die ons opgelegd worden. 

Het sociaal verslag zal vervolgens voorgelegd worden op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en zij zullen beslissen over een eventueel toekenning.