Steun de Alzheimer Liga

Dringende nood aan financiële steun in gevecht tegen alzheimer

Alzheimer Liga Vlaanderen startte recent een campagne om geld in te zamelen. Geld dat ontzettend hard nodig is om mensen met dementie en hun mantelzorgers dagelijks de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Met de afschaffing van duolegaten is meer dan 60% van de inkomsten van de organisatie weggevallen. Het geld dat momenteel binnenkomt via schenkingen en giften alleen is onvoldoende voor de Liga om het sterk gewaardeerde werk te kunnen blijven leveren in de toekomst.

Dementie, een groeiend probleem

In ons land leven bijna 200.000 personen met dementie en dat getal groeit jaarlijks. In 2030 zullen maar liefst 280.000 mensen ermee kampen. Dat is een stijging van 40 procent op tien jaar tijd. Gemiddeld krijgt een op vijf ooit te maken met dementie en bij vrouwen zelfs een op drie. Bij hen is de kans dat ze eraan sterven ook veel groter dan aan pakweg borstkanker.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de hulp blijft groeien.

Veel mensen associëren de ziekte van Alzheimer met geheugenproblemen en verwarring. Maar andere levensveranderende gevolgen maken ook deel uit van het ziektebeeld: een voorgoed veranderde persoonlijkheid, verlies van spraakvermogen en complete afhankelijkheid van een mantelzorger. Ook die laatste, meestal de partner of kind, krijgt hierdoor een veel drukker leven en kan de steun van de Liga goed gebruiken.

Tot voor kort was meer dan de helft van het budget van de Liga te danken aan het duolegaat. Dit werd helaas afgeschaft. Vandaar de opstart van een campagne waarbij gerekend wordt op de steun van de Vlamingen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Het gaat om onze ouders en grootouders en die kunnen we niet aan hun lot overlaten. Met een kleine gift maak je al een hele groot verschil!

Een gift doen?

Wie de activiteiten van Alzheimer Liga Vlaanderen wil ondersteunen met een kleinere of grotere donatie kan dit doen via www.steunhetgevecht.be of door ‘VECHT’ te sms’en naar het nummer 4666. Bij elke sms wordt automatisch 1 euro geschonken aan de organisatie.

Gepubliceerd opdonderdag 2 dec 2021 om 09:02