Stertelefoon

Bij het gemeentebestuur en Curando zijn ook vrijwillige 'telefoonsterren' actief. Zij telefoneren vanuit het Lokaal Dienstencentrum “Den Tap” en bellen mensen op in het kader van sociaal dienstbetoon, veiligheid en doorbreking van isolement.

Bij deze dan ook een oproep: Kent u personen - een buur, een kennis, een familielid, een (groot)ouder, … - waarvan u overtuigd bent dat zij of hij verheugd zou zijn met een regelmatige telefoonoproep? Geef dan een seintje aan het Sociaal Huis! U hebt een belangrijke signaalfunctie.