Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Omwille van het coronavirus heeft de Vlaamse Regering beslist om vanaf 24 maart 2020 in het kader van de omgevingsvergunningen een aantal maatregelen te nemen:

• de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet ten vroegste op 24 april 2020. Een periode van (minstens) 30 dagen openbaar onderzoek zal steeds worden gegarandeerd.
• nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
• de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
• de beslissingstermijn in de gewone procedure (met openbaar onderzoek) wordt met 60 dagen verlengd (van 105 naar 165).
• de gemeentebesturen kunnen de bekendmaking van de beslissingen niet correct voeren. De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Contact & openingsuren

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Adres
Markt 1 , 8755 Ruiselede Gemeentehuis
Tel.
051 70 84 15
stedenbouw@ruiselede.be
Website
www.ruiselede.be
Ondernemingsnummer
0207.433.015
Openingsuren
Vandaag
Nu gesloten

Op maandagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16u.

Op vrijdagnamiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 15u.

Voor eerstelijnsinfo kan u terecht bij Sabine Craeymeersch. Om uw dossier in detail te bespreken met de omgevingsambtenaar stedenbouw, maakt u een afspraak.
Alle openingsuren Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening