Sportraad

De gemeentelijke Sportraad is een door de gemeenteraad erkend adviesorgaan. Het is het overkoepelende orgaan van de plaatselijke sportverenigingen dat de samenwerking tussen de sportclubs tracht te bevorderen en het gemeentebestuur adviseert inzake sportaangelegenheden. De sportraad organiseert op regelmatige tijdstippen sportpromotionele activiteiten en helpt mee met de jaarlijkse organisatie van de kampioenenhulde. De leden van de Sportraad zijn de erkende sportclubs binnen de gemeente die zich door hun afgevaardigden laten vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen en is openbaar. In de Algemene Vergadering zetelen afgevaardigden van de verschillende verenigingen erkend door de sportraad. De Algemene Vergadering kiest uit haar leden het Dagelijks Bestuur. Zij bestaat uit 5 groeperingen: competitiesport, recreatiesport, schoolsport, parasport, gecoöpteerden.

De Algemene Vergadering bestaat voorts uit:
·  stemgerechtigde leden (vertegenwoordigers van erkende sportverenigingen)
·  niet-stemgerechtigde leden (o.a Schepen van Sport, sportfunctionaris)

Samenstelling: Blue Moon Line Dancers, FC Doomkerke, TC Center Court, VV Groene Leeuwen, WSV De Molenstappers, WTC Kruiskerke, WTC Ruyslee, Veloclub Ruiselede Sportief, De Lichtzangers, Duivenmaatschappij De Zwaluw, Duivenmaatschappij De Reisduif, BC De Molenpluim, VC Pervol, Veloclub Kruiskerke, VWT De Breughel-Molen West Bikers, De Blauwbekken, OKRAsport, gecoöpteerd lid Koen Lannoo.

Dagelijks Bestuur   

  • Voorzitter: Joseph Watteny (De Lichtzangers)
  • Ondervoorzitter: Arnout Pottie (TC Center Court)
  • Secretaris: Isabel Delarue (Veloclub Ruiselede Sportief)
  • Penningmeester: Manu Everaert (BC De Molenpluim)
  • Leden: Simonne Decaluwé (WSV De Molenstappers), Hans Decock (VV Groene Leeuwen), Koen Lannoo (gecoöpteerd lid), Dominique Sergeant (VC Pervol)

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?