Speelstraat

Door de toenemende verkeersdrukte is spelen op straat vandaag in de meeste straten helaas onmogelijk geworden.  Toch probeert het gemeentebestuur - waar mogelijk – kinderen tijdens de zomervakantie opnieuw in hun straat te laten ravotten.  Dat kan door het oprichten van een speelstraat, waarbij deze straat volledig of gedeeltelijk wordt afgezet en kinderen vrij op straat kunnen spelen.
In dergelijke speelstraat hebben alleen de bestuurders die in de straat wonen toegang, moeten ze stapvoets rijden en moeten ze voorrang verlenen aan de voetgangers.

Wil u uw straat tijdens de zomervakantie omvormen tot een unieke speelplaats? Raadpleeg dan het reglement, bevraag uw buren en vul het (digitale) aanvraagformulier in.

Kort:

  • De bewoners van de straat staan zelf volledig in voor de organisatie van de ‘speelstraat’
  • Zij voeren een bewonersenquête uit waaruit blijkt dat 2/3 van de buren akkoord gaat met de oprichting van een speelstraat.
  • Zij dienen een aanvraag in bij de Dienst Vrije Tijd

Opgelet! Niet alle straten komen hiervoor in aanmerking (vb. wanneer het openbaar vervoer er passeert), doe dus zeker navraag bij het gemeentebestuur.

Digitaal loket

Gerelateerde items