Speelpleinwerking (zomer)

Zomervakantie om nooit te vergeten!

De speelpleinwerking ontvangt uw kind met open armen en combineert verschillende rustige, uitbundige, humoristische, beeldende spelletjes met activiteiten en leuke uitstappen! De werking wordt georganiseerd door de gemeentelijk vrijetijdsdiensten, met behulp van een aantal enthousiaste animatoren.

Wie, wat, waar?

De werking verwelkomt alle Ruiseleedse kinderen die de 3e kleuterklas beëindigd hebben tot en met de leeftijd van 12 jaar. 
Kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas kunnen terecht in Vakantieopvang Ruiselede.

De speelpleinwerking gaat door in en rondom de sportsite, Tieltstraat 46A, 8755 Ruiselede.

Opgelet! Omwille van de werken aan het sportcentrum zal de parking niet toegankelijk zijn. Kom via de Toekomstlaan. Meer info via vernieuwing kleedkamers sportcentrum.

De speelpleinwerking loopt in juli en augustus (op feestdagen is er geen werking). Er is rond de periode van het bouwverlof (eind juli, begin augustus) ook een sluitingsperiode voorzien. De exacte data worden steeds vermeld in de brochure die jaarlijks opgemaakt en verspreid wordt.

Zomerbrochure 2023

Inschrijven

Een dag op het speelplein kost 5 euro.

Je kan je kind(eren) inschrijven via een online toepassing. Dit betekent dat u niet meer naar het gemeentehuis of de sportdienst moet komen om uw kind in te schrijven. Betalingen (met uitzondering van onvoorziene opvangmomenten) gebeuren ook rechtstreeks via deze toepassing. Uiteraard zijn de vrijetijdsdiensten nog steeds bereikbaar om te helpen met vragen in verband met de inschrijvingen.

Onderaan deze pagina worden binnenkort herwerkte handleidingen toegevoegd.

Blijf op de hoogte

 • Schrijf jullie in op de gemeentelijke nieuwsbrief "Kinderen en tieners" via ruiselede.be/nieuwsbrieven;
 • Volg Gemeente Ruiselede op Facebook;
 • Check regelmatig uw mailbox;
 • Hou de gemeentelijke website in het oog.

Een dag op het speelplein

 • 7u00 - 8u00: betalende opvang
 • 8u00 - 9u00: kinderen kunnen gebracht worden
 • 9u00 - 12u00: voormiddagactiviteiten met pauze
 • 12u00 - 13u00: middagpauze
 • 13u00 - 16u30: namiddagactiviteiten met pauze
 • 16u30 - 17u00: kinderen kunnen afgehaald worden (handtekening vereist!)
 • 17u00 - 18u00: betalende opvang

Breng jouw kind(eren) vóór 9u00. Zo zijn de kinderen onmiddellijk mee met de uitleg van het spel en verliezen de animatoren geen tijd met het steeds opnieuw opvangen van kinderen die later toekomen. Jouw kind staat op die manier ook officieel op de aanwezigheidslijst.

Opvang

Er is een betalende opvang voorzien voor en na de speelpleinwerking en dit 's morgens van 7u00 tot 8u00 en 's avonds van 17u00 tot 18u00. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding van 1,50 euro per dagdeel gevraagd.

Tip: Dit bedrag dient ter plaatse betaald te worden. Neem je bankkaart mee, of voorzie gepast geld, als je je kind tijdens deze uren brengt of afhaalt.

De hoofd- of ondersteunende animator staat in voor het onthaal van de kinderen. Hij/zij zal elke ochtend de naam van uw kind(eren) aanduiden op de aanwezigheidslijsten.

Vanaf 16u30 ligt een lijst klaar waarop u uw handtekening dient te zetten bij het afhalen van uw kind. Indien de ouders niet aftekenen, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op weg naar huis. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten steeds een briefje indienen bij de hoofd- of ondersteunende animator, met daarop de naam van het kind en de datum van de dag in kwestie.

Pauze

Neem een (genaamtekende) drinkbus mee naar het speelplein. Deze kan tussendoor telkens met drinkbaar water gevuld worden. Kinderen dienen zelf een tussendoortje te voorzien voor de pauzes. Het is mogelijk dat je kind tijdens de middagpauze wordt opgehaald. Wie op de speelpleinwerking blijft, dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

Fiscaal attest & mutualiteitsattest

Fiscaal attest

Ouders kunnen het deelnamegeld van de speelpleinwerking voor kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen. In februari volgend op het speelpleinjaar ontvang je een digitaal overzicht van het fiscaal attest ter controle. Eind februari wordt dit attest automatisch toegevoegd aan Tax-on-Web van de federale belastingsdienst FOD.

Opgelet: vanaf aanslagjaar 2022 moet het rijksregisternummer verplicht op dit attest vermeld worden. Controleer dus zeker of dit voor elke deelnemer correct ingevuld werd.

Mutualiteitsattest

Het attest voor de terugbetaling via de mutualiteit kan je via je eigen profiel downloaden. Deze attesten worden in september en eind december digitaal ter beschikking gesteld.