Speelpleinwerking

Inschrijvingen speelpleinwerking

Op maandag 1 juni gaan we vanaf 12u van start met de inschrijvingen voor de speelpleinwerking. De voorbije dagen namen we de tijd om alle maatregelen grondig na te lezen en onze werking hieraan aan te passen. Er komen heel wat uitdagingen op ons af, maar we doen onze uiterste best om u en uw kind een veilige speelpleinwerking aan te bieden.

Dit jaar werken we voor het eerst met een digitaal inschrijvingssysteem. Dit werd piekpijn door ons klaargezet, maar jammer genoeg werden onze plannen door de nieuwe maatregelen grondig verstoord en hebben we een aantal aanpassingen moeten doen die afwijken van de plannen en handleidingen die we hadden opgesteld.

Aanpassingen programma speelpleinwerking omwille van de corona-maatregelen:

 • Alle uitstappen werden geschrapt. Enkel de activiteiten op de sportsite en de fietstocht naar het bos in Kruiskerke (4e, 5e, 6e leerjaar) gaan nog door.
 • De sportieve kampen die gepland werden eind augustus worden nog niet geschrapt (dus onder voorbehoud van verdere maatregelen).
 • De kinderen zullen opgedeeld worden in twee bubbels van max. 45 kinderen en dit volgens leeftijd:
  • 3e kleuter en 1e leerjaar vormen een bubbel.
  • 2e tot en met 6e leerjaar vormen een tweede bubbel.
  • Indien nodig proberen we een 3e werkbubbel te voorzien en herschikken we de groepen zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen opvangen.
 • Plaatsen reserveren moet u in het programma dit jaar uitzonderlijk doen per week omdat we verplicht worden om dezelfde groep kinderen gedurende een week in dezelfde bubbel te houden.
  • In het inschrijvingssysteem voorzien we wel dat u de concrete dagen en opvangmomenten kan aanduiden als optie onder het luikje ‘extra’s’. Op die manier betaalt u enkel voor de gewenste opties en niet voor de volledige week.
  • OPGELET: mogen we vragen om uw kind voor een zo groot mogelijk aantal dagen per week in te schrijven. Indien uw kind per week slechts 1 dag naar de speelpleinwerking komt, neemt het immers de plaats in van een kind dat mogelijks een hele week bij ons wenst te spelen maar niet de toestemming heeft om die weekbubbel aan te vullen. Wees dus solidair.
   • Voorbeeld: U schrijft uw kind in het systeem in voor week 2. Uw kind komt enkel op maandag. Dit betekent dat dinsdag tot en met vrijdag de plaats van uw kind toch een hele week voorbehouden wordt en niet ingenomen mag worden door anderen.

Hoe inschrijven speelpleinwerking

 • Lees de informatie hieronder nog eens goed na en klik vervolgens op ‘Reserveren en inschrijven’. Registreer je als familie en maak vervolgens een gezinsprofiel aan. Zorg ervoor dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn. Voeg alle gezinsleden aan dit profiel toe. Keur de medische fiche van uw kind(eren) zeker goed. Indien dit niet aangevuld wordt, zal u niet kunnen inschrijven. Mogen we u vragen om deze registratie nu al in orde te brengen zodat het inschrijven op 1 juni zo vlot mogelijk kan verlopen?
 • Mogen we u vragen om de handleiding in bijlage goed na te lezen om problemen te vermijden?
 • Heel belangrijk is dat u tijdens het inschrijven voor een speelpleinweek (vb. SPW Week 1) niet vergeet om de concrete dagen als extra optie aan te duiden. Als u dit niet doet, kan u achteraf niet meer zelf deze inschrijving wijzigingen. Gezien aan deze inschrijving geen concrete dagen gekoppeld werden, kunnen we dit niet als een geldige inschrijving laten doorgaan. Duid dus zeker de extra’s aan!
 • Hieronder kan u bij de bijlagen eveneens een overzicht met data terugvinden.
 • De sportdienst zal op 1 juni telefonisch bereikbaar zijn vanaf 10u via 051 68 73 73 om u verder te helpen bij eventuele problemen met het inschrijvingsprogramma.

SWAP-tienerwerking

Het voorziene aanbod werd afgelast gezien het niet mogelijk is om de verplichte werking in vaste bubbels te respecteren. De diensten werken wel aan een lokaal en laagdrempelig aanbod.

Hou onze communicatiekanalen in het oog voor meer informatie.

Wat?

De speelpleinwerking ontvangt uw kind met open armen en combineert verschillende rustige, uitbundige, humoristische, beeldende spelen met activiteiten en uitstappen. De werking wordt georganiseerd door de vrijetijdsdiensten, met behulp van een aantal enthousiaste animatoren.

Voor wie?

De werking verwelkomt alle Ruiseleedse kinderen die de 3e kleuterklas beëindigd hebben tot en met de leeftijd van 12 jaar.
Kinderen uit de 1e en 2e kleuterklas kunnen terecht in Vakantieopvang Ruiselede.

Waar?

De speelpleinwerking gaat door in en rondom de sportsite, Tieltstraat 46A, 8755 Ruiselede.

Wanneer?

De speelpleinwerking loopt in juli en augustus. Op feestdagen is er geen werking. Er is rond de periode van het bouwverlof (d.w.z. eind juli, begin augustus) ook een sluitingsperiode voorzien. De exacte data worden steeds vermeld in de brochure die jaarlijks opgemaakt en verspreid wordt.

Tarieven?

Een dag op het speelplein kost €5.

Inschrijven?

U kan inschrijven via een online toepassing. Dit betekent dat u niet meer naar het gemeentehuis of de sportdienst moet komen om uw kind in te schrijven. Betalingen (met uitzondering van onvoorziene opvangmomenten) gebeuren ook rechtstreeks via deze toepassing. Uiteraard zijn de vrijetijdsdiensten nog steeds bereikbaar om te helpen met vragen in verband met de inschrijvingen.

Inschrijven kan tot een week vooraf mits hiervoor nog de nodige plaatsen beschikbaar zijn.

Een dag op het speelplein

 • 7u-8u: betalende opvang
 • 8u-9u: kinderen kunnen gebracht worden
 • 9u-12u: voormiddagactiviteiten met pauze
 • 12u-13u: middagpauze
 • 13u-16u30: namiddagactiviteiten met pauze
 • 16u30-17u: kinderen kunnen afgehaald worden (handtekening vereist!)
 • 17u-18u: betalende opvang

Breng uw kind(eren) vóór 9u. Zo zijn de kinderen onmiddellijk mee met de uitleg van het spel en verliezen de animatoren geen tijd met het steeds opnieuw opvangen van kinderen die later toekomen. Uw kind staat op die manier ook officieel op de aanwezigheidslijst.

Opvang

Er is een betalende opvang voorzien voor en na de speelpleinwerking en dit 's morgens van 7u tot 8u en 's avonds van 17u tot 18u. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding van €1,50 per dagdeel gevraagd.

Vanaf 2020 kan u in het digitale inschrijvingssysteem aanduiden dat uw kind gebruik zal maken van de ochtend- en/of avondopvang. U betaalt hier dan ook meteen voor. Opgelet: indien u dan toch geen gebruik maakt van de opvang, zal er geen terugbetaling gebeuren. Duid dit dus alleen aan als u zeker bent dat u hiervan gebruik zal maken.

Indien uw kind onvoorzien gebruik maakt van de ochtend- en/of avondopvang, of indien u dit niet hebt aangeduid in het online inschrijvingssysteem, betaalt u net zoals in het verleden €1,50 ter plaatse aan de aanwezige hoofd- of ondersteunende animator.

Onthaal

De hoofd- of ondersteunende animator staat in voor het onthaal van de kinderen. Hij/zij zal elke ochtend de naam van uw kind(eren) aanduiden op de aanwezigheidslijsten.

Drinken

Neem een (genaamtekende) drinkbus mee naar het speelplein. Deze kan tussendoor telkens met drinkbaar water gevuld worden.

Pauze

Kinderen dienen zelf een tussendoortje te voorzien voor de pauzes.

Middagpauze

Kinderen kunnen tijdens de middagpauze afgehaald worden. Wie op de speelpleinwerking blijft, dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

Afhalen

Vanaf 16u30 ligt een lijst klaar waarop u uw handtekening dient te zetten bij het afhalen van uw kind. Indien de ouders niet aftekenen, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op weg naar huis. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten steeds een briefje indienen bij de hoofd- of ondersteunende animator, met daarop de naam van het kind en de datum van de dag in kwestie.

Wat heeft mijn kind nodig?

 • Drinkbus (genaamtekend)
 • Tussendoortjes
 • Middagmaal (als het kind op de speelpleinwerking blijft tijdens de middagpauze)

Fiscaal attest & mutualiteitsattest

Ouders kunnen het deelnamegeld van de speelpleinwerking en de grabbelpasactiviteiten (voor kinderen jonger dan 12 jaar) inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen.

Vanaf 2020 kunt u, nadat de diensten de nodige documenten aangemaakt hebben, dit fiscaal attest gemakkelijk zelf downloaden in het digitaal inschrijvingssysteem.

Ook voor de terugbetaling via uw mutualiteit zal u zelf via het digitale inschrijvingssysteem een document kunnen downloaden.

Animator worden

Geïnteresseerd om als animator onze speelpleinwerking te vervoegen? Neem dan vrijblijvend contact op de vrijetijdsdiensten voor meer informatie. Het gemeentebestuur heeft enkel animatoren nodig tijdens de zomervakantie, maar er worden het hele jaar door vormingen georganiseerd een basisattest als animator te behalen.

Meer informatie over vormingen kunt u terugvinden via deze link.