Speelpleinwerking (zomer)

Wat?

De speelpleinwerking ontvangt uw kind met open armen en combineert verschillende rustige, uitbundige, humoristische, beeldende spelen met activiteiten en uitstappen. De werking wordt georganiseerd door de vrijetijdsdiensten, met behulp van een aantal enthousiaste animatoren.

Voor wie?

De werking verwelkomt alle Ruiseleedse kinderen die de 3de kleuterklas beëindigd hebben tot en met de leeftijd van 12 jaar. 
Kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas kunnen terecht in Vakantieopvang Ruiselede.

Waar?

De speelpleinwerking gaat door in en rondom de sportsite, Tieltstraat 46A, 8755 Ruiselede.

Opgepast: er zullen renovatiewerken op de sportsite doorgaan. Hou de website in het oog om op de hoogte te blijven van de veiligheidsmaatregelen op de site.

Wanneer?

De speelpleinwerking loopt in juli en augustus. Op feestdagen is er geen werking. Er is rond de periode van het bouwverlof (d.w.z. eind juli, begin augustus) ook een sluitingsperiode voorzien. De exacte data worden steeds vermeld in de brochure die jaarlijks opgemaakt en verspreid wordt.

Tarieven?

Een dag op het speelplein kost €5.

Inschrijven?

U kan inschrijven via een online toepassing. Dit betekent dat u niet meer naar het gemeentehuis of de sportdienst moet komen om uw kind in te schrijven. Betalingen (met uitzondering van onvoorziene opvangmomenten) gebeuren ook rechtstreeks via deze toepassing. Uiteraard zijn de vrijetijdsdiensten nog steeds bereikbaar om te helpen met vragen in verband met de inschrijvingen.

Onderaan deze pagina worden binnenkort herwerkte handleidingen toegevoegd.

Blijf op de hoogte

 • Schrijf jullie in op de gemeentelijke nieuwsbrief "Kinderen en tieners" via ruiselede.be/nieuwsbrieven;
 • Volg Gemeente Ruiselede op Facebook;
 • Check regelmatig uw mailbox;
 • Hou de gemeentelijke website in het oog.

Een dag op het speelplein

 • 7u-8u: betalende opvang
 • 8u-9u: kinderen kunnen gebracht worden
 • 9u-12u: voormiddagactiviteiten met pauze
 • 12u-13u: middagpauze
 • 13u-16u30: namiddagactiviteiten met pauze
 • 16u30-17u: kinderen kunnen afgehaald worden (handtekening vereist!)
 • 17u-18u: betalende opvang

Breng uw kind(eren) vóór 9u. Zo zijn de kinderen onmiddellijk mee met de uitleg van het spel en verliezen de animatoren geen tijd met het steeds opnieuw opvangen van kinderen die later toekomen. Uw kind staat op die manier ook officieel op de aanwezigheidslijst.

Opvang

Er is een betalende opvang voorzien voor en na de speelpleinwerking en dit 's morgens van 7u tot 8u en 's avonds van 17u tot 18u. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding van €1,50 per dagdeel gevraagd.

Tip: Dit bedrag dient ter plaatse betaald te worden. Neem je bankkaart mee, of voorzie gepast geld, als je je kind tijdens deze uren brengt of afhaalt.

Onthaal

De hoofd- of ondersteunende animator staat in voor het onthaal van de kinderen. Hij/zij zal elke ochtend de naam van uw kind(eren) aanduiden op de aanwezigheidslijsten.

Drinken

Neem een (genaamtekende) drinkbus mee naar het speelplein. Deze kan tussendoor telkens met drinkbaar water gevuld worden.

Pauze

Kinderen dienen zelf een tussendoortje te voorzien voor de pauzes.

Middagpauze

Kinderen kunnen tijdens de middagpauze afgehaald worden. Wie op de speelpleinwerking blijft, dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

Afhalen

Vanaf 16u30 ligt een lijst klaar waarop u uw handtekening dient te zetten bij het afhalen van uw kind. Indien de ouders niet aftekenen, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op weg naar huis. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten steeds een briefje indienen bij de hoofd- of ondersteunende animator, met daarop de naam van het kind en de datum van de dag in kwestie.

Wat heeft mijn kind nodig?

 • Drinkbus (genaamtekend)
 • Tussendoortjes
 • Middagmaal (als het kind op de speelpleinwerking blijft tijdens de middagpauze)

Fiscaal attest & mutualiteitsattest

Fiscaal attest

Ouders kunnen het deelnamegeld van de speelpleinwerking voor kinderen jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen. In februari volgend op het speelpleinjaar ontvang je een digitaal overzicht van het fiscaal attest ter controle. Eind februari wordt dit attest automatisch toegevoegd aan Tax-on-Web van de federale belastingsdienst FOD.

Opgelet: vanaf aanslagjaar 2022 moet het rijksregisternummer verplicht op dit attest vermeld worden. Controleer dus zeker of dit voor elke deelnemer correct ingevuld werd.

Mutualiteitsattest

Het attest voor de terugbetaling via de mutualiteit kan je via je eigen profiel downloaden. Deze attesten worden in september en eind december digitaal ter beschikking gesteld.