Speelpleinwerking (zomer)

Wat?

De speelpleinwerking ontvangt uw kind met open armen en combineert verschillende rustige, uitbundige, humoristische, beeldende spelen met activiteiten en uitstappen. De werking wordt georganiseerd door de vrijetijdsdiensten, met behulp van een aantal enthousiaste animatoren.

Voor wie?

De werking verwelkomt alle Ruiseleedse kinderen die de 3e kleuterklas beëindigd hebben tot en met de leeftijd van 12 jaar.
Kinderen uit de 1ste en 2de kleuterklas kunnen terecht in Vakantieopvang Ruiselede.

Waar?

De speelpleinwerking gaat door in en rondom de sportsite, Tieltstraat 46A, 8755 Ruiselede.

Wanneer?

De speelpleinwerking loopt in juli en augustus. Op feestdagen is er geen werking. Er is rond de periode van het bouwverlof (d.w.z. eind juli, begin augustus) ook een sluitingsperiode voorzien. De exacte data worden steeds vermeld in de brochure die jaarlijks opgemaakt en verspreid wordt.

Data 2021

De speelpleinwerking is geopend van donderdag 1 juli tot en met vrijdag 20 augustus. Maboe is gesloten van 21 t.e.m. 30 juli.

Tarieven?

Een dag op het speelplein kost €5.

Inschrijven?

U kan inschrijven via een online toepassing. Dit betekent dat u niet meer naar het gemeentehuis of de sportdienst moet komen om uw kind in te schrijven. Betalingen (met uitzondering van onvoorziene opvangmomenten) gebeuren ook rechtstreeks via deze toepassing. Uiteraard zijn de vrijetijdsdiensten nog steeds bereikbaar om te helpen met vragen in verband met de inschrijvingen.

Startdatum inschrijvingen 2021

Op maandag 3 mei 2021, om 12u, worden de inschrijvingen voor gewone speelpleindagen opengesteld.

Omdat er nog te veel onduidelijkheid was over het inrichten van uitstappen en het bijhorend (bus)vervoer worden de inschrijvingen voor die uitstappen pas op woensdag 2 juni, om 12u, geopend! Opgelet: op verplaatsing kunnen wij de kinderen niet zo goed beschermen als we dit op de sportsite kunnen doen. Aan de deelnemende kinderen wordt gevraagd om een mondmasker mee te nemen en dit op verzoek van de animatoren te dragen 

Blijf op de hoogte

Wijzigingen in de maatregelen en andere onvoorziene omstandigheden kunnen er nog steeds voor zorgen dat wij bijkomende aanpassingen moeten doorvoeren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Bij deze dan ook een warme oproep:

 • Schrijf jullie in op de gemeentelijke nieuwsbrief "Kinderen en tieners" via ruiselede.be/nieuwsbrieven;
 • Volg Gemeente Ruiselede op Facebook;
 • Check regelmatig uit mailbox;
 • Hou de gemeentelijke website in het oog.

Een dag op het speelplein

 • 7u-8u: betalende opvang
 • 8u-9u: kinderen kunnen gebracht worden
 • 9u-12u: voormiddagactiviteiten met pauze
 • 12u-13u: middagpauze
 • 13u-16u30: namiddagactiviteiten met pauze
 • 16u30-17u: kinderen kunnen afgehaald worden (handtekening vereist!)
 • 17u-18u: betalende opvang

Breng uw kind(eren) vóór 9u. Zo zijn de kinderen onmiddellijk mee met de uitleg van het spel en verliezen de animatoren geen tijd met het steeds opnieuw opvangen van kinderen die later toekomen. Uw kind staat op die manier ook officieel op de aanwezigheidslijst.

Opvang

Er is een betalende opvang voorzien voor en na de speelpleinwerking en dit 's morgens van 7u tot 8u en 's avonds van 17u tot 18u. Hiervoor wordt een bijkomende vergoeding van €1,50 per dagdeel gevraagd.

Vanaf 2020 kan u in het digitale inschrijvingssysteem aanduiden dat uw kind gebruik zal maken van de ochtend- en/of avondopvang. U betaalt hier dan ook meteen voor. Opgelet: indien u dan toch geen gebruik maakt van de opvang, zal er geen terugbetaling gebeuren. Duid dit dus alleen aan als u zeker bent dat u hiervan gebruik zal maken.

Indien uw kind onvoorzien gebruik maakt van de ochtend- en/of avondopvang, of indien u dit niet hebt aangeduid in het online inschrijvingssysteem, betaalt u net zoals in het verleden €1,50 ter plaatse aan de aanwezige hoofd- of ondersteunende animator.

Onthaal

De hoofd- of ondersteunende animator staat in voor het onthaal van de kinderen. Hij/zij zal elke ochtend de naam van uw kind(eren) aanduiden op de aanwezigheidslijsten.

Drinken

Neem een (genaamtekende) drinkbus mee naar het speelplein. Deze kan tussendoor telkens met drinkbaar water gevuld worden.

Pauze

Kinderen dienen zelf een tussendoortje te voorzien voor de pauzes.

Middagpauze

Kinderen kunnen tijdens de middagpauze afgehaald worden. Wie op de speelpleinwerking blijft, dient zelf een lunchpakket mee te nemen.

Afhalen

Vanaf 16u30 ligt een lijst klaar waarop u uw handtekening dient te zetten bij het afhalen van uw kind. Indien de ouders niet aftekenen, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op weg naar huis. Kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten steeds een briefje indienen bij de hoofd- of ondersteunende animator, met daarop de naam van het kind en de datum van de dag in kwestie.

Wat heeft mijn kind nodig?

 • Drinkbus (genaamtekend)
 • Tussendoortjes
 • Middagmaal (als het kind op de speelpleinwerking blijft tijdens de middagpauze)

Fiscaal attest & mutualiteitsattest

Ouders kunnen het deelnamegeld van de speelpleinwerking (voor kinderen jonger dan 12 jaar) inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen.

Vanaf 2020 kunt u, nadat de diensten de nodige documenten aangemaakt hebben, dit fiscaal attest gemakkelijk zelf downloaden in het digitaal inschrijvingssysteem.

Ook voor de terugbetaling via uw mutualiteit zal u zelf via het digitale inschrijvingssysteem een document kunnen downloaden.

Gerelateerde items