Sociaal Pedagogische Toelage

Voorwaarden:

  • Het kind met een beperking moet jonger zijn dan 25 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag;
  • Het zorgbehoevend kind heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten op de 3 pijlers samen (66 %) haalt op de medisch-sociale schaal van het Agentschap Opgroeien
  • Het kind wordt het ganse jaar thuis verzorgd OF het kind is (school) intern in een voorziening.

De toelage bedraagt

  • € 300 jaarlijks indien het kind thuis wordt verzorgd en opgevoed
  • € 275 jaarlijks indien het kind minstens 2 nachten (school) intern is of in een voorziening verblijft.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.