Sociaal Pedagogische Toelage

Voorwaarden:

  • Het kind met een beperking moet jonger zijn dan 25 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag;
  • Het zorgbehoevend kind heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten op de 3 pijlers samen (66 %) haalt op de medisch-sociale schaal van het Agentschap Opgroeien
  • Het kind wordt het ganse jaar thuis verzorgd OF het kind is (school) intern in een voorziening.
  • Het kind omwille van zijn / haar beperking extra zorg nodig heeft in het reguliere onderwijs of aangepast onderwijs of opvang nodig heeft.  
  • Het kind een externe leerling is en thuis wordt verzorgd/opgevoed of het kind intern is in de school of zorginstelling en hier minstens 2 nachten per week verblijft.  
  • Het kind met een zorgnood is gedomicilieerd in Ruiselede.  

De toelage bedraagt

  • € 300 jaarlijks indien het kind thuis wordt verzorgd en opgevoed
  • € 275 jaarlijks indien het kind minstens 2 nachten (school) intern is of in een voorziening verblijft.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.