Riolerings- en wegeniswerken Doomkerke: update

Op maandag 27 juni 2022 stelden Aquafin en het Ruiseleedse gemeentebestuur de geplande werken in Doomkerke voor aan de bewoners van het traject. De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, heraanleg van het centrumgedeelte van de Brandstraat en aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Bruggesteenweg. Ook de gevaarlijke kruispunten ‘De Radio’ en ‘Amerikaplein’ worden heringericht.

Update 28 oktober

De eerste fase van de werken werd aangevat op maandag 17 oktober. Tot aan de jaarwisseling zullen de werken hoofdzakelijk bestaan uit het voorzien van riolering vanaf het te plaatsen pompstation (tussen Oude Veldstraat en Hamerstraat) tot het kruispunt met de Wingenesteenweg.  Na de rioleringswerken wordt er direct een steenslagkoffer (fundering) voorzien, zodat de woningen terug bereikbaar zijn.  Het definitieve herstel van het wegdek is voorzien voor het voorjaar 2023.

Omvang van de werken

Het project omvat volgende straten:

  • Brandstraat
  • Bruggesteenweg
  • Gentse Veldstraat
  • Planterijstraat
  • Oude Veldstraat
  • Hamerstraat
  • Haantjesstraat
  • Smisseweg
  • Wingenesteenweg.

Fases

Deze werken gebeuren in verschillende fases (de totale uitvoeringstermijn wordt op 455 werkdagen geschat).

FASE 1

In de eerste fase zal de Brandstraat, tussen de Wingenesteenweg en de Oude Veldstraat aangepakt worden (het kruispunt Brandstraat / Oude Veldstraat blijft toegankelijk). In dit gedeelte van de Brandstraat zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn. Omleiding gebeurt via de Wingenesteenweg en Bruggesteenweg. Voorziene einddatum: februari 2023.

Omleiding: zie bijlage

De Lijn - lijn 21

Door de wegenwerken zal de reisweg van lijn 21 via de Bruggesteenweg en de Wingenesteenweg verlopen i.p.v. de gebruikelijke Brandstraat. Haltes Doomkerke Kerk en Doomkerke Haantje worden niet bediend. Er komt een tijdelijke halte t.h.v. kruispunt Bruggesteenweg/Brandstraat, en dit tot het einde van de werken. 

Omleiding en vervanghalte: zie bijlage.

Ophaling Huisvuil

De bewoners van de wegenwerken dienen hun afval op woensdagavond vanaf 20u of op donderdagmorgen voor 6u buiten te plaatsen. De dag van de huisvuilophaling verzamelt de aannemer het afval van de bewoners en brengt dit naar een centraal ophaalpunt.

Aannemer

TM Ivan Vuylsteke, Seru.

Meer info

Presentatie

Website Aquafin

Vragen / Problemen melden ?

Aannemer: jelmer@ivan-vuylsteke.be, 056 66 67 18

Contact gemeentediensten: kurt.sabbe@ruiselede.be, 0478 58 61 66

Gepubliceerd opwoensdag 29 jun 2022 om 15:03