Resultaat volksraadpleging

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat er op zondag 27 november 2022 een gemeentelijke volksraadpleging werd gehouden betreffende de fusie van de gemeente Ruiselede met de gemeente Wingene vanaf 2025. Volgende vraag werd gesteld: 'Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?'

  • Op de dag van het opmaken van de deelnemerslijst aan de volksraadpleging, d.i. 28 oktober 2022, bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Ruiselede: 5487.
  • Op 27 november 2022 hebben 1917 inwoners aan de gemeentelijke volksraadpleging deelgenomen.
  • Dat betekent dat 34,94% van het totaal aantal inwoners heeft deelgenomen aan de volksraadpleging. De participatiedrempel van 20% werd dan ook gehaald.

Het resultaat van de uitslag van het telbureau is als volgt:

'Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?'

  • JA: 139 (7,25%)
  • NEE: 1753 (91,44%)
  • Blanco en ongeldig: 25 (1,30%)