Reservaties zalen en inschrijvingen

Inschrijvingen speelpleinwerking

Op maandag 1 juni gaan we vanaf 12u van start met de inschrijvingen voor de speelpleinwerking. De voorbije dagen namen we de tijd om alle maatregelen grondig na te lezen en onze werking hieraan aan te passen. Er komen heel wat uitdagingen op ons af, maar we doen onze uiterste best om u en uw kind een veilige speelpleinwerking aan te bieden.

Dit jaar werken we voor het eerst met een digitaal inschrijvingssysteem. Dit werd piekpijn door ons klaargezet, maar jammer genoeg werden onze plannen door de nieuwe maatregelen grondig verstoord en hebben we een aantal aanpassingen moeten doen die afwijken van de plannen en handleidingen die we hadden opgesteld.

Aanpassingen programma speelpleinwerking omwille van de corona-maatregelen:

 • Alle uitstappen werden geschrapt. Enkel de activiteiten op de sportsite en de fietstocht naar het bos in Kruiskerke (4e, 5e, 6e leerjaar) gaan nog door.
 • De sportieve kampen die gepland werden eind augustus worden nog niet geschrapt (dus onder voorbehoud van verdere maatregelen).
 • De kinderen zullen opgedeeld worden in twee bubbels van max. 45 kinderen en dit volgens leeftijd:
  • 3e kleuter en 1e leerjaar vormen een bubbel.
  • 2e tot en met 6e leerjaar vormen een tweede bubbel.
  • Indien nodig proberen we een 3e werkbubbel te voorzien en herschikken we de groepen zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen opvangen.
 • Plaatsen reserveren moet u in het programma dit jaar uitzonderlijk doen per week omdat we verplicht worden om dezelfde groep kinderen gedurende een week in dezelfde bubbel te houden.
  • In het inschrijvingssysteem voorzien we wel dat u de concrete dagen en opvangmomenten kan aanduiden als optie onder het luikje ‘extra’s’. Op die manier betaalt u enkel voor de gewenste opties en niet voor de volledige week.
  • OPGELET: mogen we vragen om uw kind voor een zo groot mogelijk aantal dagen per week in te schrijven. Indien uw kind per week slechts 1 dag naar de speelpleinwerking komt, neemt het immers de plaats in van een kind dat mogelijks een hele week bij ons wenst te spelen maar niet de toestemming heeft om die weekbubbel aan te vullen. Wees dus solidair.
   • Voorbeeld: U schrijft uw kind in het systeem in voor week 2. Uw kind komt enkel op maandag. Dit betekent dat dinsdag tot en met vrijdag de plaats van uw kind toch een hele week voorbehouden wordt en niet ingenomen mag worden door anderen.

Hoe inschrijven speelpleinwerking

 • Lees de informatie hieronder nog eens goed na en klik vervolgens op ‘Reserveren en inschrijven’. Registreer je als familie en maak vervolgens een gezinsprofiel aan. Zorg ervoor dat de gegevens zo volledig mogelijk zijn. Voeg alle gezinsleden aan dit profiel toe. Keur de medische fiche van uw kind(eren) zeker goed. Indien dit niet aangevuld wordt, zal u niet kunnen inschrijven. Mogen we u vragen om deze registratie nu al in orde te brengen zodat het inschrijven op 1 juni zo vlot mogelijk kan verlopen?
 • Mogen we u vragen om de handleiding in bijlage goed na te lezen om problemen te vermijden?
 • Heel belangrijk is dat u tijdens het inschrijven voor een speelpleinweek (vb. SPW Week 1) niet vergeet om de concrete dagen als extra optie aan te duiden. Als u dit niet doet, kan u achteraf niet meer zelf deze inschrijving wijzigingen. Gezien aan deze inschrijving geen concrete dagen gekoppeld werden, kunnen we dit niet als een geldige inschrijving laten doorgaan. Duid dus zeker de extra’s aan!
 • Hieronder kan u bij de bijlagen eveneens een overzicht met data terugvinden.
 • De sportdienst zal op 1 juni telefonisch bereikbaar zijn vanaf 10u via 051 68 73 73 om u verder te helpen bij eventuele problemen met het inschrijvingsprogramma.

SWAP-tienerwerking

Het voorziene aanbod werd afgelast gezien het niet mogelijk is om de verplichte werking in vaste bubbels te respecteren. De diensten werken wel aan een lokaal en laagdrempelig aanbod.

Hou onze communicatiekanalen in het oog voor meer informatie.

 

Digitale toepassing inschrijvingen en zaalreservatie

Vanaf april 2020 werken we zowel voor het reserveren van de gemeentelijke infrastructuur als voor het inschrijven voor gemeentelijke activiteiten, via een digitale toepassing die beschikbaar is via:

Reserveren en inschrijven

Concreet betekent dit dat u hiervoor niet meer fysiek naar het gemeentehuis hoeft te komen. Met enkele muisklikken kan u via uw computer voortaan een reservatie of inschrijving regelen. Uiteraard kan u met uw vragen nog steeds bij de gemeentelijke diensten terecht. Vooraleer u reservaties kan uitvoeren, dient u zich eerst te registreren. Raadpleeg daarvoor zeker de handleidingen die hiervoor beschikbaar zijn (zie hieronder).

Kort

 • Bij een eerste bezoek zal u zich moeten registreren. Maak hier een keuze:
  • Wil je jezelf of je kinderen kunnen inschrijven voor een gemeentelijke activiteit, dan registreer je je hier als een familie.
  • Wil je gemeentelijke zalen kunnen reserveren, dan registreer je je hier als een klant.
   • Opgelet: reserveer je voor een vereniging en kreeg je van ons geen login? Registreer je dan NIET als vereniging maar als KLANT MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Maak zelf geen (nieuwe) vereniging aan. Wij koppelen je achter de schermen aan de verenigingen die al aan het systeem werden toegevoegd. Registreren als bedrijf kan uiteraard wel, maar weet dat niet alle gemeentelijke zalen door bedrijven gereserveerd kunnen worden.
  • Eens je geregistreerd bent als één van beide, kan je achteraf alsnog stappen zetten om binnen hetzelfde account verschillende acties te kunnen uitvoeren.
  • Vul je login-gegevens in en registreer je.
 • Na het succesvol registeren, ontvang je een e-mail. Nadat je de link in deze mail bevestigd hebt, kan je je aanmelden. Raadpleeg de handleidingen om de verdere stappen te zetten.

Inschrijvingen

Sinds 1 april kan u het overzicht aan gemeentelijke activiteiten via ruiselede.be/reservaties raadplegen onder de titel 'Activiteiten' zonder dat u zich hoeft te registreren. De toekomstige activiteiten zullen zichtbaar zijn, maar staan nog niet open voor inschrijving. De inschrijvingsdatum kan u naast de titel van de activiteiten terugvinden in de kolom 'status'. Vooraleer u kan inschrijven dient u zich eerst te registreren.

Zaalreservaties

De diensten namen de zaalreservaties uit het oude systeem reeds over. Vanaf 1 april zullen geen reservaties meer in dit oude overzicht opgenomen worden, maar dient u deze zelf te doen via ruiselede.be/reservaties.

Ondervindt u wat moeilijkheden bij het reserveren van zalen en kan u wat extra uitleg gebruiken? Neem contact met ons op via info@ruiselede.be.