Busuitstap naar spektakelmusical Red Star Line

Op het einde van de 19de eeuw trokken heel wat inwoners van Ruiselede en Doomkerke naar de VSA en Canada. Velen onder hen deden dat op schepen van de Red Star Line. Om dit bijzondere stuk van onze lokale geschiedenis in de kijker te zetten, bieden het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid daarom een busuitstap naar de spektakelmusical 'Red Star Line' aan!

"Red Star Line, dé grote opvolger van de iconische musical 40-45, is een spektakelmusical vol drama en humor, spanning en ontroering waarin miljoenen mensen de oversteek van Europa naar de VS maken op zoek naar een beter leven."

Busuitstap

Wanneer?

De voorstelling gaat door op zondag 7 mei 2023 om 15u in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs-Sint-Amands.

De bus vertrekt om 13u stipt op de sportsite (Tieltstraat 46).

Deelname en inschrijven

Deelname aan deze uitstap kost €70. Inschrijven kan vanaf maandag 5 december om 13u bij de Dienst Vrije Tijd: 

  • 051 70 84 20
  • vrijetijd@ruiselede.be

Opgelet: plaatsen zijn beperkt!

Geschiedenis

Emigratie in België

De emigratie in België kwam in een stroomversnelling vanaf 1850. Naar schatting 150.000 Belgen zochten tussen 1850 en 1930 een betere toekomst overzee. De redenen voor deze emigratie op grote schaal zijn bekend: problemen met de export in de textielnijverheid, een bevolkingsexplosie die de landbouw niet langer kon volgen met hongersnood tot gevolg, mislukte oogsten (aardappelen, rogge, tarwe, gerst,…) en tyfusepidemieën. De gewone man werd gedwongen zijn vertrouwde thuis achter te laten op zoek naar een beter bestaan.

Heel wat Vlamingen trokken naar Noord-Frankrijk en werden er seizoensarbeider of vestigden zich er definitief. Overheidsinitiatieven om kolonies te stichten in bijvoorbeeld Cuba of Guatemala mislukten. Privé-initiatieven hadden meer succes. Ook vanuit Ruiselede en meer specifiek Doomkerke en nabije omgeving vertrokken heel wat gelukszoekers, naar Frankrijk, Nederland, enkelen naar Argentinië, maar het merendeel naar de VSA, waarbij sommigen nog doortrokken naar Canada. Het hoogtepunt van de migratie uit Ruiselede en Doomkerke situeert zich tussen 1880 en 1914.

De overtocht per boot

De successen van de eerste landverhuizers werkten aanstekelijk en de verhalen over het land met onbeperkte mogelijkheden bereikten de kleinste dorpen in Vlaanderen. Agenten van de scheepvaartmaatschappijen waren er actief om migranten tot een oversteek te stimuleren.Het kwam er vaak alleen nog op aan om voldoende geld bijeen te kunnen krijgen om de overtocht te betalen. In Ruiselede en Doomkerke waren enkele reisagenten-herbergiers aan de slag die tickets verkochten voor de Red Star Line (van Antwerpen naar New York), de White Star Line (van Antwerpen over Liverpool naar New York) of de Cunard Line (Liverpool-New York).

Francies De Riemaecker was zo’n agent die tickets verkocht voor de Red Star Line vanuit het Café New York (Brandstraat 57). In het café wordt de herinnering aan dit migratieverleden nog steeds levendig gehouden. De namenlijst met emigranten, opgemaakt door heemkundige Adhémar Dauw in de jaren 1960, hangt er sinds een paar jaar in een kader aan de muur. Ook Modest Swanckaert, die de herberg ’t Burgerswelzijn (vandaag Brandstraat 28) uitbaatte, was scheepvaartagent in Doomkerke.

Het emigratieverhaal in Doomkerke begon vaak aan het Veldkapelleke. Van daar ging men te voet naar het station van Beernem of Sint-Maria-Aalter. Landverhuizers uit het centrum van Ruiselede namen meestal de tram naar het station van Aalter. Vanuit deze stations  ging het per trein naar de boot in Antwerpen. Op die manier trokken tussen 1890 en 1900 zowat 128 en tussen 1900 en 1910 ongeveer 500 Ruiseledenaren, waaronder heel wat Doomkerkenaren, naar Amerika.

Sommigen keerden na enige tijd terug omwille van tegenslag of uit heimwee.  Vooral na de crisis in de jaren 1930 keerden heel wat migranten berooid naar het vaderland terug. Slechts enkele uitzonderingen, de zogenaamde ‘Amerikaanders’, keerden huiswaarts om te rentenieren, na een leven van hard labeur en heel wat geluk.

Erfgoedwandeling

Wie zich graag verder verdiept in dit onderwerp, kan de toeristische folder 'Van Red Star Line tot zeppelin. Doomkerke eind 19e - begin 20e eeuw' aankopen bij de Dienst Toerisme. Deze brochure omvat een wandeling langs de Brandstraat en de Bruggesteenweg en bevat heel wat historische informatie over Doomkerke tijdens de Eerste Wereldoorlog, over de migratie,... 

Digitaal loket

Gerelateerde items