Rattenbestrijding

Hoe ziet de bruine rat eruit?

De staart is stomp en is korter dan het lichaam en de kop samen. De bruine rat heeft een stompe snuit en kleine ogen en oren. De vacht is hard en bruingrijs. Bruine ratten leven vooral in de buurt van mensen in grachten, afvalwaters, kelders, stallen en andere vochtige donkere plaatsen. Jaarlijks kunnen bruine ratten tot zeven worpen van ongeveer acht jongen per worp hebben. De bruine rat is reeds op een leeftijd van twee tot drie maand volwassen.

Welke schade kan een bruine rat veroorzaken?

 • Vraat- en knaagsporen aan houtwerk, elektrische leidingen, PVC-buizen, voedingsproducten, veevoeders,…
 • Uitwerpselen, die langs de belangrijkste plaatsen waar ratten komen verspreid liggen.
 • Graafwerken langs gebouwen, onder funderingen of vloeren, taluds en oevers.

Wat zegt de wet ivm de bestrijding van de bruine rat?

De bruine rat is opgenomen in de lijst van ‘voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen’ (KB 19/11/87).

Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt voldoende maatregelen moet nemen om deze organismen te vermijden en te bestrijden.

Hoe kan ik de bruine rat bestrijden?

De beste bestrijdingsmethode is preventie. Dat kan door er voor te zorgen dat de ratten geen voedsel vinden.

Enkele tips:

 • geen etensresten laten rondslingeren
 • berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers
 • bij voorkeur de dieren ’s morgens voederen zodat er ’s nachts geen voedsel in de bakken blijft
 • vuilniszakken pas de avond voor de ophaling buiten zetten
 • achtergebleven gewassen of vruchten op het land verwijderen of inploegen
 • organisch afval in en niet naast het compostvat/bak deponeren en het vat bij voorkeur op een harde ondergrond plaatsen (let wel: geen etensresten in compostvat/bak doen).
 • in volières best voor harde bodem zorgen of een gaardraad in de bodem inwerken
 • verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en rioolputten afschermen met een draad of rooster.

Als het voor de preventieve methode te laat is, moet voor mechanische of chemische bestrijding gekozen worden.

Waar kan ik bruine ratten op openbaar domein melden?

Bruine ratten kunnen gemeld worden bij de gemeentelijke milieudienst. Wij sturen er dan de gemeentelijke rattenvanger op af!
De gemeentelijke rattenvanger verdelgt ratten langs openbare wegen en waterlopen. Op privé-terrein dient u zelf in te staan voor de verdelging van ratten.

Aan de inwoners wordt gevraagd om het materiaal dat door de rattenvanger wordt uitgezet met rust te laten met het oog op de eigen veiligheid en met het oog op een efficiënte rattenverdeling.

Meer info: informatiefiche provincie West-Vlaanderen (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 48.5 kB)

Hoe ziet de muskusrat eruit?

De muskusrat leeft in het water en is 30 à 35 cm lang, weegt 1 à 1,5 kg, heeft een donkerbruine pels en een zijdelings afgeplatte staart.

Welke schade kan de muskusrat veroorzaken?

 • Aan de openbare infrastructuur (verzakkingen in wegen en bruggen)
 • Aan de oogst van de landbouwers (1 rat kan een opp. van 5 tot 20 are kaalvreten)
 • Aan de waterlopen (verzakkingen en terreinverschuivingen)

Wat doet de gemeente?

De muskusrat is opgenomen op de lijst van 'voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen'. Dit houdt in dat de verantwoordelijken voor terreinen, waterlopen of plassen waar muskusratten kunnen voorkomen, voldoende en efficiënte maatregelen moeten nemen om de muskusratten te bestrijden.

Het gemeentebestuur tracht zo veel mogelijk muskusratten te lokaliseren en te vernietigen.  Er wordt daarbij gebruik gemaakt van fuiken, klemmen, vlotten. 

Waar muskusratten melden?

Muskusratten kunnen gemeld worden bij de gemeentelijke milieudienst. Wij sturen er dan de gemeentelijke rattenvanger op af!

Aan de inwoners wordt gevraagd om het materiaal dat door de rattenvanger wordt uitgezet met rust te laten met het oog op de eigen veiligheid en met het oog op een efficiënte rattenverdeling.