Premie voor het maaien van randen met afvoer

Aanvraagformulier premie voor maaien van randen en binnengrachten

Sinds 2014 moet je als landbouwer extra aandacht besteden aan het beheer van perceelsranden langs waterlopen. Voor een goed beheer van de randen kan je een aangepaste randenmaaier huren. Voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten kan je daarbovenop ook rekenen op een tussenkomst van de gemeente van vijftig procent van de kosten.

Maaien met afvoer is enige optie 

Maar hoe onderhoud je de strook dan wel? Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden. Het niet onderhouden van de randen kan voor problemen zorgen. De randen verruigen en er kan ongewenst onkruid uit de berm op het perceel terechtkomen. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden. 

Randenmaaier 

Niet iedereen beschikt over een dergelijke maaier. In samenwerking met verschillende partijen is het mogelijk gemaakt dat landbouwers aan een voordeling tarief zo'n randmaaier kunnen huren. De financiële steun komt onder meer van Leader, de Provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen Ruiselede, Wingene, Beernem en Oostkamp.  

Je kan de randenmaaier aanvragen via de regiocoördinator van Werkers
Mathias D’Hooghe
0473 38 48 74
aanneming@werkers.be

Gemeentelijke premie 

Om het maaien van de 1-meter teeltvrije zone en/of gracht te stimuleren kan je in onze gemeente, maar ook in Beernem, Oostkamp en Wingene, als landbouwer genieten van een premie. Je kan de werken zelf uitvoeren of beroep doen op derden. 

De belangrijkste krachtlijnen uit het reglement: 

 • Enkel landbouwers die beschikken over een landbouwnummer en aangifte doen bij de Vlaamse  
  Landmaatschappij komen in aanmerking. 
 • Het reglement is van toepassing op alle perceelsranden langs oppervlaktewaterlichamen en  
  binnengrachten van zowel private als baangrachten. 
 • Enkel maaien met afvoer van het maaisel wordt gesubsidieerd. 
 • Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 0,05 euro per lopende meter per maaibeurt van de perceelsrand of 0,10 euro per lopende meter voor het maaien van de perceelsrand en de binnengracht. 
 • Randen die al onder een beheersovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij zitten, komen niet in aanmerking. 
 • Maximaal twee maaibeurten per jaar komen in aanmerking voor de subsidie. 
 • Het jaarlijks uitkeringsbedrag per landbouwer is minimaal 25 euro en maximaal 200 euro. 

Meer informatie over deze premie kan je terugvinden op onze website www.ruiselede.be/randenmaaien