Publiek geoloket ruimtelijke ordening

Op deze interactieve kaart kan je raadplegen welke stedenbouwkundige voorschriften op een bepaald perceel van toepassing zijn.
Houd wel rekening met volgende zaken:
  • De perceelsgrenzen zijn slechts indicatief en vormen geen absolute weergave van de exacte ligging van de eigendomsgrenzen.
  • Omdat sommige oude plannen ingetekend en goedgekeurd zijn op verouderde percelenkaarten, kunnen bepaalde contouren lichtjes afwijken ten opzichte van de huidige perceelsgrenzen. De interpretatie van dergelijke situaties ligt echter steeds bij de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
  • Deze kaart heeft een zuiver informatieve en indicatieve waarde en kan geenszins gebruikt worden als juridische basis. Voor volledige en uitgebreide inlichtingen is het aangeraden contact op te nemen met de dienst grondgebiedszaken.
  • De toepassing werkt best met een recente browser (Chrome, Firefox, Safari...). Bij het gebruik van Internet Explorer (ook de meest recente versie) kunnen er weergaveproblemen zijn.
  • Naast de info die je in deze kaart terug vindt, zijn er nog enkele verordeningen die van kracht zijn op het hele grondgebied van de gemeente. Je kan een overzicht hiervan raadplegen op de gemeentelijke website en bij de Vlaamse en provinciale overheid.