Provinciale huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen

Recent keurde de provincieraad een nieuwe Provinciale huurgarantieverzekering voor eenoudergezinnen goed.

De provincie wil graag meer kansen bieden aan eenoudergezinnen die aangewezen zijn op de private huurmarkt. In West-Vlaanderen zijn er 15 582 eenoudergezinnen (1 januari 2019, provincies.incijfers.be). Meer dan de helft (58.2%) van hen is huurder. Bij de huishoudens die geen eenoudergezinnen zijn, is dat slechts 20%. Voor eenoudergezinnen waarvan de ouder jonger is dan 35, geldt zelfs dat 75% huurder is. Eenoudergezinnen zijn dus duidelijk meer aangewezen op de huurmarkt. Tegelijk vinden ze met 1 inkomen moeilijker toegang tot een goede en betaalbare huurwoning.

Drempelverlagend

Om de drempel tot het vinden van een huurwoning voor deze doelgroep te proberen verlagen, biedt de Provincie West-Vlaanderen een huurgarantieverzekering aan verhuurders die willen verhuren aan eenoudergezinnen.

De aangeboden polis biedt een bescherming tegen huurachterstal, huurschade en voorziet ook rechtsbijstand.

Voorwaarden

De verhuurders die willen inschrijven op de verzekering moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bereid zijn om te verhuren aan eenoudergezinnen met een inkomen tussen  €22 000 en €55 000 (bruto belastbaar) en minstens 1 kind ten laste hebben. De verzekering geldt voor nieuwe huurcontracten.

Bijkomende voorwaarden die opgelegd worden zijn:

  • Huurcontract van minstens 3 jaar
  • Een huurprijs die conform de huurschatter is
  • Een huurprijs die de 33% van het inkomen van de ouder niet overschrijdt en die niet meer dan €1000 per maand bedraagt
  • Een woning conform conform het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Wooncode

Gratis voor verhuurder

De Provincie neemt de verzekeringspremie 3 jaar lang voor haar rekening, waardoor het voor de verhuurder gratis is.

Toegang via lokale woonloketten

De provincie wil de nieuwe huurgarantieverzekering laagdrempelig houden en werkt daarom samen met de lokale besturen. Geïnteresseerden kunnen via het lokale woonloket (woonwinkel) meer informatie over de verzekering krijgen en zich daar ook inschrijven. Ze maken je wegwijs in de procedure, brengen de verzekeringsaanvraag in orde en gaan na of je als verhuurder in aanmerking komt. De opvolging na goedkeuring van een dossier, gebeurt door de verzekeringsmakelaar.

Daarnaast wil de Provincie het product ook via de vastgoedmakelaars op de kaart laten zetten.

Pilootproject

In de komende weken wordt de samenwerking met de lokale besturen geformaliseerd en wordt de backoffice opgezet. Het reglement zal begin 2022 operationeel zijn op het terrein voor een periode van 1 jaar met een tussenkomst in de verzekeringspremie voor 3 jaar. Daarna wordt het systeem geëvalueerd en desgevallend verlengd met 2 jaar.

Meer info

Ben je een eenoudergezin of ben je een verhuurder die wil verhuren aan eenoudergezinnen? Check www.west-vlaanderen.be

Natuurlijk kan je ook terecht bij de woonwinkel  www.wonen-regio-tielt.be In Ruiselede kan je wekelijks op vrijdag (enkel op afspraak) terecht bij de woonwinkel. Een afspraak maken kan op 0474 12 80 66 of via woonwinkel@tielt.be

Gepubliceerd opmaandag 22 nov 2021 om 14:49