Afschrift akte echtscheiding

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft het beschikkend gedeelte van een echtscheidingsvonnis over in het bijgevoegd huwelijksregister. Na de overschrijving levert de ambtenaar een afschrift van de scheidingsakte af.