Attest van erfopvolging

Attest/akte van erfopvolging

Een bankrekening of een kluis wordt bij het overlijden van de titularis geblokkeerd omdat op dat moment niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn.

Een blokkering van rekeningen en koffers op vraag van de administratie gebeurt slechts indien één of meerdere erfgenamen in het buitenland wonen.

Indien er geen erfgenamen in het buitenland wonen is er enkel een informatieverplichting opgelegd aan de derde houders: de tegoeden van de overledene of zijn/haar echtgeno(o)te kunnen worden uitbetaald of teruggegeven nadat de lijst waarop de tegoeden staan vermeld, werd overgemaakt aan de voormelde administratie.

Er kan worden overgegaan tot de deblokkering van de rekening op vertoon van:

  • akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor
  • akte van bekendheid afgeleverd door de vrederechter: u dient zich rechtstreeks tot het registratiekantoor of een notaris te wenden

Voor alle bedragen geldt dat een huwelijkscontract voorrang heeft op een testament of een notariële akte.

Welke documenten heb ik nodig bij het aanvragen van het attest bij het registratiekantoor?

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur
  • een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract);
  • indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het of de trouwboekjes van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers of (half)zussen;

Adres: Registratiekantoor te Tielt, Tramstraat 50, 8700 Tielt, 02 578 47 90 of kant.reg.tielt@minfid.be