Overwelven en inbuizen van baangrachten

In agrarisch gebied dient zoveel mogelijk te worden geopteerd voor open grachten en zo mogelijk kan enkel ter hoogte van de opritten worden ingebuisd. De aanleg dient te worden uitgevoerd door een erkend aannemer en is ten laste van de aanvrager zelf, alsook de materialen. Voorafgaandelijk dient wel toelating gevraagd te worden aan het Schepencollege. De werken dienen te worden uitgevoerd onder toezicht van de Technische dienst.

Gerelateerde items