De Gulke Putten

In het grote laatmiddeleeuwse Bulskampveld, het heidegebied ten zuiden van Brugge, waren talrijke vijvers te vinden, ontstaan door het afdammen van beken voor de viskweek. De naam Gulke Putten zou betekenen 'gelijke putten' en is terug te vinden op 18de eeuwse kaarten. Na verlanding bleek het gebied nog rijk aan resten natte en droge heide, heischrale graslanden, hakhout met bloemenrijke paden en open plekken met orchideeën.

Het gebied is een schitterend voorbeeld van het samengaan van natuur en techniek. Dat de Gulke Putten bewaard bleven als heidegebied, heeft te maken met het Radio-Elektrisch Centrum in Wingene-Ruiselede. De omgeving van de zendmasten moest open en bosvrij gehouden worden. Er werd dus volop gemaaid en gekapt, zodat de heide bewaard bleef. Het Zendstation is nu nog in werking, terwijl de oude radiozendinstallaties als industriële archeologie beschermd zijn.

Het Ministerie van Defensie, de eigenaar van het Zendstation, laat het beheer aan Natuurpunt over. Tijdens een Life-project (2002) kon Natuurpunt zelf nog 30ha aanpalende bos met heiderestanten verwerven en openstellen. Het gebied Gulke Putten wordt beheerd door afdeling Natuurpunt Gulke Putten.

Wandelingen

Door het natuurgebied lopen 2 bewegwijzerde wandelingen (Beginpunt wandelingen: OC Wingene, Boskapeldreef 6, 8750 Wingene)

  • rode wandelpad Gulke Putten (4 km)
  • blauwe wandelpad Gulke Putten (Aardgas-natuurwandeling) (6 km)

Meer info:

 Natuurpunt Gulke Putten,Christine Verscheure, 050-78 94 63, christine.verscheure@scarlet.be