Wie kan stemmen op 13 oktober?

De kiezerslijst ligt ter inzage bij het secretariaat (gemeentehuis, Markt 1) tijdens de openingsuren en dit vanaf 1 augustus tot en met 1 oktober 2024

Bezwaar indienen tegen de kiezerslijst (wegens ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt) kan tot 1 oktober 2024 volgens de bepalingen in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, Titel 6, artikel 27 t/m 36.

De stemplicht is afgeschaft. Burgers die ouder zijn dan 18 jaar op de dag van de verkiezingen, hebben vanaf nu het recht om te gaan stemmen maar zijn hiertoe niet meer verplicht. Belangrijk is dat je gaat stemmen in de gemeente waar je op 1 augustus 2024 ingeschreven bent in de bevolkingsregisters. 

Kiezers kunnen hun actief en passief stemrecht verliezen door uitsluiting of schorsing. 

Wie kan gaan stemmen op 13 oktober en onder welke voorwaarden, lees je hier

Meer info over het stemrecht van niet-Belgen (opgelet registreren kan slechts tot en met 31 juli) lees je hier