Wie kan stemmen?

Hier lees je meer over wie de stemgerechtigden zijn voor deze verkiezingen.

De kiezerslijst ligt ter inzage bij het secretariaat (gemeentehuis, Markt 1) tijdens de openingsuren en dit vanaf 1 april tot en met 28 mei 2024

Bezwaar indienen tegen de kiezerslijst kan tot 28 mei 2024 volgens de bepalingen in de artikels 18 tot en met 34 in het Algemeen Kieswetboek.

Stemrecht voor 16-jarigen

Hoe oud ben jij op 9 juni 2024?

  • Ik ben dan 18 jaar of ouder. 
    • Dan ben je verplicht om naar het stemhokje te gaan.
  • Ik ben dan 16 of 17 jaar.
    • Dan mag je gaan stemmen voor de Europese verkiezingen, maar je moet niet. Je moet je niet op voorhand registreren. Je naam wordt meegenomen op de kiezerslijst maar de stemming is dus niet verplicht.
  • Ik ben dan 15 jaar of jonger.
    • Dan kan je niet stemmen voor de Europese verkiezingen.