Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Zitdag in het Sociaal Huis: elke 2de woensdag van de maand van 9u tot 10u30.

Gelieve een afspraak te maken via het Sociaal Huis. 

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan u maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
  • mogen uw inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden

Op de website van de Directie-generaal Personen met een Handicap vindt u de volledige voorwaarden.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Kostprijs

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Hulp nodig? 

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag of wenst u meer informatie, dan kan u terecht bij de sociale dienst van het Sociaal Huis of op de zitdag van de maatschappelijk assistent van het FOD in het Sociaal Huis.