Akten burgerlijke stand op just-on-web

Just on web

Burgers kunnen uittreksels en afschriften van de akten van de burgerlijke stand van zichzelf en hun kinderen downloaden op justonweb.be. Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel. Enkel op deze manier is het veilig om je digitaal aan te melden.

De burger kan er ook voor opteren het uittreksel of afschrift te laten opsturen naar zijn of haar e-Box.

Voor het verkrijgen van het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden kan gekozen worden voor het Belgisch model (in elk van de drie landstalen), het CIEC-16-model of het meertalig formulier (EU-vertaalhulp). Het CIEC-34-model zal nog toegevoegd worden.

Uittreksels uit het strafregister worden enkel nog digitaal aangeboden via de e-box (niet langer via e-mail). Deze digitale uittreksels zijn voorzien van verschillende veiligheidsmechanismen en genieten dus van maximale bescherming tegen vervalsing. De uittreksels blijven gedurende zes maanden beschikbaar op Ebox.

Burgerprofiel

Volgende attesten kan je momenteel via 'Mijn Burgerprofiel' aanvragen:

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgisch kiezer
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Afschrift of uittreksel van de akte van geboorte
 • Afschrift of uittreksel van de akte van prenatale  erkenning
 • Afschrift of uittreksel van de akte van erkenning
 • Afschrift of uittreksel van de akte van adoptie
 • Afschrift of uittreksel van de akte van verklaring van naamskeuze
 • Afschrift of uittreksel van de akte van betwisting vaderschap
 • Afschrift of uittreksel van de akte van voornaamsverandering
 • Afschrift of uittreksel van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht
 • Afschrift of uittreksel van de akte van huwelijk
 • Afschrift of uittreksel van de akte echtscheiding
 • Afschrift of uittreksel van de akte van overlijden
 • Afschrift of uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit
 • Afschrift of uittreksel van de akte van een levenloos geboren kind
 • Afschrift of uittreksel van de akte van naamsverandering
 • Uittreksel uit het strafregister

Om deze attesten aan te vragen heeft u uw identiteitskaart, een kaartlezer en uw pin-code nodig. Het is ook mogelijk om u aan te melden via 'its me'.

Andere akten en attesten

Staat de akte die u zoekt niet in de lijst? Neem dan een kijkje in het Digitaal Loket op www.ruiselede.be. 

Lukt het u niet om specifieke attesten via 'Mijn Burgerprofiel' of het Digitaal Loket te bekomen, neem dan contact op met de Dienst Bevolking: bevolking@ruiselede.be of 051 70 84 06.